playbutton Live Luisteren

Big Fun

Door: Marcel Bonte
17:00 - 18:00

Toekomstperspectief huisvesting onderwijs

De gemeente Nunspeet heeft in april 2016 opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de onderwijshuisvesting van het primair onderwijs in de gemeente. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode april 2016 tot januari 2017 en is afgerond met een adviesrapport.

“Als schoolbestuur en directies van de CNS scholen zijn we blij met de plannen van de gemeente. Er is gericht beleid om de huisvesting in de vorm van Integrale Kind Centra (IKC) te laten aansluiten bij de ontwikkeling van passend onderwijs. Dat betekent ook dat de onderwijsbudgetten van de scholen ingezet kunnen worden voor onderwijs en ondersteuning”.

Er zijn verschillende aanleidingen voor het onderzoek. Voor de CNS scholen heeft dit advies gevolgen, behalve voor de locaties van De Bron. De realisatie is gepland in de periode 2018-2024.
De gemeente Nunspeet beschikt over een breed aanbod van scholen van verschillende signatuur en omvang, verspreid over de kernen Nunspeet, Elspeet en Hulshorst. De vraag naar huisvesting van deze scholen verandert voortdurend, als gevolg van demografische, maatschappelijke en onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen. Om hierop adequaat te kunnen anticiperen, achten gemeente en schoolbesturen het gewenst een toekomstperspectief op de huisvesting van het primair en speciaal onderwijs te ontwikkelen. Beoogd wordt dat een scholenstructuur wordt gecreëerd die bijdraagt aan een adequaat leer-, leef- en werkklimaat en die gezond exploitabel is. De toekomstige ruimtebehoefte, afgezet tegen de bestaande aanwezige huisvestingscapaciteit, laat een grote mate van overcapaciteit zien. Overcapaciteit is kostbaar vanwege het onderhoud en de exploitatiekosten die hiermee gepaard gaan. Een beperkte mate van overcapaciteit (1 à 2 lokalen) wordt vaak niet als een knelpunt ervaren maar als voordeel, deze ruimtes komen doorgaans goed van pas om het onderwijs goed vorm te geven (schoolarts, remedial teaching, groepsopdrachten, computerruimte, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, kinderopvang). In het toekomstperspectief worden afwegingen gemaakt op basis van deze gegevens, in combinatie met de(technische) staat van de gebouwen en de totale ontwikkeling en context.

Gebouwen: Er is sprake van een goed onderhouden maar functioneel verouderd bestand. De afgelopen 25 jaren hebben er weinig grootschalige functionele vernieuwingen plaatsgevonden. Investeringen die de afgelopen jaren zijn gepleegd in schoolgebouwen, zitten primair in het onderhoud en uitbreidingen. De gebouwen hebben hierdoor ondanks de leeftijd vaak nog een hoge boekwaardegebied. Vernieuwing waar nodig: de gemeente kent geen voorziening ‘renovatie’ in haar onderwijshuisvestingsbeleid. Om in aanmerking te komen voor vervangende nieuwbouw wordende richtlijnen uit de verordening aangehouden. Met dit plan is de gemeente beleidsmatig een afweging aan het maken of ze nog een bijdrage wil leveren in aanpassing van bestaande schoolgebouwen of het plegen van vervangende nieuwbouw. Dit is voornamelijk afhankelijk van de financiële haalbaarheid en daaraan gekoppelde bestuurlijke bereidheid tot investeren.

Terug

Nieuws melden button gemeenteraadsverkiezingen

Uitzending Gemist

Gemeentbelang nunspeet banner 333x280

vacature geniet van fietsen

Maandag
00:00 - 07:00 Nachtprogramma
07:00 - 09:00 Goedemorgen Nunspeet
09:00 - 11:00 Muziek Boetiek
11:00 - 12:00 Hollands Trots
12:00 - 14:00 Eet U Smakelijk
14:00 - 15:00 Vooruit Achteruit
15:00 - 17:00 Bonte in de Middag
17:00 - 17:30 Rombombarie
17:30 - 18:00 Nonstop
18:00 - 19:00 Hollandse Nieuwe
19:00 - 21:00 Avondhumeur
21:00 - 22:00 De Ned.talige Top 10
22:00 - 23:00 Blues in alle stijlen
23:00 - 23:59 Late Night Gospel
Dinsdag
00:00 - 07:00 Nachtprogramma
07:00 - 09:00 Goedemorgen Nunspeet
09:00 - 11:00 Muziek Boetiek
11:00 - 12:00 Hollands Trots
12:00 - 14:00 Eet U Smakelijk
14:00 - 15:00 Vooruit Achteruit
15:00 - 16:00 Startracks
16:00 - 17:00 Senioren 55+
17:00 - 18:00 Good Music Time
18:00 - 23:00 Zendtijd voor kerken
23:00 - 23:59 Gospels van Toen
Woensdag
00:00 - 07:00 Nachtprogramma
07:00 - 09:00 Goedemorgen Nunspeet
09:00 - 11:00 Muziek Boetiek
11:00 - 12:00 Hollands Trots
12:00 - 14:00 Eet U Smakelijk
14:00 - 15:00 Vooruit Achteruit
15:00 - 16:00 Dwars door de 60's
16:00 - 17:00 De Groenehoek
17:00 - 18:00 Big Fun
18:00 - 19:00 Hollandse Nieuwe
19:00 - 20:00 Uitgezocht Klassiek
20:00 - 21:00 Brass Harmonie
21:00 - 22:00 Jazz Connection
22:00 - 23:00 Jet's Geht's Los
23:00 - 23:59 Haal het doek maar op
Donderdag
00:00 - 07:00 Nachtprogramma
07:00 - 09:00 Goedemorgen Nunspeet
09:00 - 11:00 Muziek Boetiek
11:00 - 12:00 Hollands Trots
12:00 - 14:00 Eet U Smakelijk
14:00 - 15:00 Uurtje Hogendoorn
15:00 - 17:00 Radio van Toen
17:00 - 17:30 Rombombarie
17:30 - 18:00 Nonstop
18:00 - 19:00 Hollandse Nieuwe
19:00 - 20:00 Klein Binnenhof
20:00 - 21:00 Music Mission
21:00 - 23:00 Crossroads
Vrijdag
00:00 - 07:00 Nachtprogramma
07:00 - 09:00 Goedemorgen Nunspeet
09:00 - 11:00 Muziek Boetiek
11:00 - 12:00 Hollands Trots
12:00 - 14:00 Eet U Smakelijk
14:00 - 16:00 Je Maatje In Muziek
16:00 - 18:00 A28
18:00 - 19:00 Hits na de Spits
19:00 - 20:00 Hit Revue
20:00 - 22:00 Sport Van Morgen
22:00 - 23:59 Beatbox
Zaterdag
00:00 - 07:00 Nachtprogramma
07:00 - 09:00 Wie kent Slijkhuis
09:00 - 12:00 Muesli
12:00 - 14:00 Jordy in de Middag
14:00 - 18:00 Sportmarathon
18:00 - 19:00 Haal het doek maar op
21:00 - 23:00 Bonte in de Avond
23:00 - 23:59 Midnight Music
Zondag
00:00 - 08:00 Nachtprogramma
08:00 - 09:00 Uitgezocht Klassiek
09:00 - 12:00 Kerkuitzending
12:00 - 14:00 Van Start met Ben Metz
14:00 - 15:00 Sounds of the Weekend
15:00 - 16:00 Nederlands op z'n best
16:00 - 18:00 Radio van Toen
19:00 - 21:00 Tweedraai
21:00 - 22:00 Jet's Geht's Los
22:00 - 23:59 Sterren NL top 20
img

Het Weer

Nederlands top 10

RTV Nunspeet Nederlandse Top 10

Positie Van Titel / Artiest
1 1 = Zoutelande / Blof & Geike
2 3 'T cafeetje / Henk Dissel
3 2 Ho dio di jee / Klubbb3
4 4 = 100 Jaar / Django Wagner
5 9 Vrienden / Marco Borsato & Vrienden
6 5 Kom nu maar in m'n armen / Frans Bauer
7 6 Als ze danst / Yves Berendse
8 10 Ga maar mee / Willem Barth
9 8 Liefde voor altijd / Jeffrey Heesen
10 Nieuw! Ik ben maar een man / 3JS

Kanshebbers

Positie Van Titel / Artiest
1 1 = Dit wordt een avond / Marco de Hollander
2 2 = Jij kunt niet altijd 16 zijn / Perry Zuidam
3 3 = Laat me jou verleiden / Enrico
4 4 = Jij bent alles voor mij / Theodoor
5 5 = Heb je even voor mij / Jelle B & DJ Maurice

1Zoutelande / Blof & Geike

2'T cafeetje / Henk Dissel

3Ho dio di jee / Klubbb3