playbutton Live Luisteren

De Ned.talige Top 10

Door: Henk Klop
21:00 - 22:00

Gemeenteraad Nunspeet buigt zich over toekomst onderwijshuisvesting

De gemeenteraad van Nunspeet zal zich op 30 maart 2017 buigen over de toekomst van de onderwijs-huisvesting. Samen met de schoolbesturen heeft de gemeente een toekomstvisie ontwikkeld voor de huisvesting van het primair en speciaal onderwijs voor de komende 15 jaar. De vraag naar huisvesting van deze scholen verandert als gevolg van demografische, maatschappelijke en onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen. De schoolbesturen en de gemeente zijn aan de ene kant tevreden over ‘hoe de school-gebouwen er nu bij staan’. Maar de gebouwen zijn te weinig ingesteld op modern onderwijs en ze zijn duur in het gebruik.

De zorg voor een adequate onderwijshuisvesting is een belangrijk thema in het Collegeprogramma 2014-2018. In de komende jaren daalt het aantal leerlingen (nu 2.975) naar verwachting met 4,1%. De ruimte-behoefte van de scholen neemt af. De ambitie van de gemeente en schoolbesturen is om samen een drietal IKC’s te realiseren (Integrale Kind Centra, dat zijn samenwerkingsverbanden van opvang en onderwijs). We kiezen voor IKC’s omdat we daarmee vernieuwingen kunnen doorvoeren en tegelijkertijd andere vraagstukken het hoofd kunnen bieden (zoals krimp en passend onderwijs). Tot slot willen zowel de scholen als de gemeente de onderwijsgebouwen ‘verduurzamen’. Door een duurzaamheidsscan worden de mogelijkheden in beeld gebracht voor mogelijkheden als andere verlichting, regeltechniek, isolatie, verwarming, watergebruik en opwekking van duurzame energie.

Het college van B&W heeft een strategisch huisvestingsplan onderwijs laten opstellen waarin de maatregelen op hoofdlijnen zijn beschreven die nodig zijn voor een adequate onderwijshuisvesting op langere termijn. Uitgangspunt is om waar mogelijk de onderwijsvoorzieningen te clusteren. Met dit plan staat de gemeente ook de schoolbesturen bij in hun zorgplicht om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek te bieden. De in het strategisch plan beschreven maatregelen zullen in de jaren 2017 tot 2033 gefaseerd worden uitgevoerd. Wanneer op 30 maart 2017 de gemeenteraad instemt met het strategisch huisvestingsplan onderwijs, dan zullen de schoolbesturen en de gemeente gezamenlijk het plan verder uitwerken en uitvoeren.

Verantwoordelijk wethouder Leen van der Maas is heel content met de wijze waarop dit huisvestingsplan tot stand is gekomen: “De nauwe samenwerking tussen gemeente en het onderwijs maakt dat dit plan veel steun heeft gekregen. Zo heeft het bestuurlijk overleg onderwijs een unaniem advies uitgebracht om dit plan ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. Het plan vraagt uiteraard nog om verdere uitwerking per fase, maar de toekomstrichting is wel duidelijk”, aldus de wethouder.

Terug

Nieuws melden

Uitzending Gemist

Maandag
00:00 - 07:00 Nachtprogramma
07:00 - 09:00 Goedemorgen Nunspeet
09:00 - 11:00 Muziek Boetiek
11:00 - 12:00 Hollands Trots
12:00 - 14:00 Eet U Smakelijk
14:00 - 15:00 Vooruit Achteruit
15:00 - 17:00 Bonte in de middag
17:00 - 17:30 Rombombarie
17:30 - 18:00 Nonstop
18:00 - 19:00 Hollandse Nieuwe
19:00 - 21:00 De Maandagavondshow
21:00 - 22:00 De Ned.talige Top 10
22:00 - 23:00 Blues in alle stijlen
23:00 - 23:59 Late Night Gospel
Dinsdag
00:00 - 07:00 Nachtprogramma
07:00 - 09:00 Goedemorgen Nunspeet
09:00 - 11:00 Muziek Boetiek
11:00 - 12:00 Hollands Trots
12:00 - 14:00 Eet U Smakelijk
14:00 - 15:00 Vooruit Achteruit
15:00 - 16:00 Startracks
16:00 - 17:00 Senioren 55+
17:00 - 18:00 Good Music Time
18:00 - 23:00 Zendtijd voor kerken
23:00 - 23:59 Gospels van Toen
Woensdag
00:00 - 07:00 Nachtprogramma
07:00 - 09:00 Goedemorgen Nunspeet
09:00 - 11:00 Muziek Boetiek
11:00 - 12:00 Hollands Trots
12:00 - 14:00 Eet U Smakelijk
14:00 - 15:00 Vooruit Achteruit
15:00 - 16:00 Dwars door de 60's
16:00 - 17:00 De Groenehoek
17:00 - 18:00 Big Fun
18:00 - 19:00 Hollandse Nieuwe
19:00 - 20:00 Fermate
20:00 - 21:00 Brass Harmonie
21:00 - 22:00 Jazz Connection
22:00 - 23:00 Jet's Geht's Los
23:00 - 23:59 Haal het doek maar op
Donderdag
00:00 - 07:00 Nachtprogramma
07:00 - 09:00 Goedemorgen Nunspeet
09:00 - 11:00 Muziek Boetiek
11:00 - 12:00 Hollands Trots
12:00 - 14:00 Eet U Smakelijk
14:00 - 15:00 Uurtje Hogendoorn
15:00 - 17:00 Radio van Toen
17:00 - 17:30 Rombombarie
17:30 - 18:00 Nonstop
18:00 - 19:00 Hollandse Nieuwe
19:00 - 20:00 Klein Binnenhof
20:00 - 21:00 Music Mission
22:00 - 23:00 Crossroads
Vrijdag
00:00 - 07:00 Nachtprogramma
07:00 - 09:00 Goedemorgen Nunspeet
09:00 - 11:00 Muziek Boetiek
11:00 - 12:00 Hollands Trots
12:00 - 14:00 Eet U Smakelijk
14:00 - 16:00 Je Maatje In Muziek
16:00 - 18:00 A28
18:00 - 19:00 Hits na de Spits
19:00 - 20:00 Hit Revue
20:00 - 22:00 Sport van Morgen
22:00 - 23:59 Beatbox
Zaterdag
00:00 - 07:00 Nachtprogramma
07:00 - 09:00 Goedemorgen Nunspeet
09:00 - 12:00 Muesli
12:00 - 13:00 Bonte in de Middag
14:00 - 18:00 Sportmarathon
18:00 - 19:00 Haal het doek maar op
21:00 - 23:00 PlatenPrak
23:00 - 23:59 Midnight Music
Zondag
00:00 - 08:00 Nachtprogramma
08:00 - 09:00 Fermate
09:00 - 12:00 Kerkuitzending
12:00 - 14:00 Van Start met Ben Metz
14:00 - 15:00 Sounds of the Weekend
15:00 - 16:00 Nederlands op z'n best
16:00 - 18:00 Radio van Toen
19:00 - 21:00 Tweedraai
21:00 - 22:00 Jet's Geht's Los
22:00 - 23:59 Sterren NL top 20
img

Het Weer

Nederlands top 10

RTV Nunspeet Nederlandse Top 10

Positie Van Titel / Artiest
1 1 = Duurt te lang / Davina Michelle
2 3 Ja jij bent het einde / Wesley Klein
3 2 Mum van tijd / Nick & Simon
4 7 Als het avond is / Suzan & Freek
5 6 We zullen haar ooit vinden / Ancora
6 4 Ik laat je liever alleen / Jeffrey Heessen
7 5 Ik zie / Jan Smit
8 Nieuw! Blijf vannacht bij me / Henk Bernard
9 8 Deze is voor jou (proost) / Jeroen van der Boom
10 10 = Ijskoud / Nielson

Kanshebbers

Positie Van Titel / Artiest
1 1 = Vrolijk kerstfeest / Guus Meeuwis
2 2 = Een verkeerde keuze / Björn Klok
3 3 = Deze kerst ben ik bij jou / Andre Hazes Jr
4 4 = Mama / Samantha Steenwijk
5 5 = Mag ik één nacht in jouw leven / Ramon Sandbergen

1Duurt te lang / Davina Michelle

2Ja jij bent het einde / Wesley Klein

3Mum van tijd / Nick & Simon