Afdrukken
Ankeiler: Staatsbosbeheer organiseert op 11 en 15 december een publieksexcursie bij het Ronde Huis in Nunspeet.

- Staatsbosbeheer organiseert op 11 en 15 december een publieksexcursie bij het Ronde Huis in Nunspeet. De natuurorganisatie wil belangstellenden ter plekke informeren over de staat van de vennen en de beoogde maatregelen die ze willen nemen zoals het kappen van de kenmerkende rododendrons.

De voorgenomen plannen van Staatsbosbeheer stuitten eerder op veel kritiek. Nunspeter Gert Wentzel startte een paar maanden geleden zelfs een handtekeningenactie omdat volgens hem het kappen van de beeldbepalende rododendrons en het verwijderen van bomen en struiken rondom de vennen bij het Ronde Huis een stap te ver gaat.

Ook nu laat Wentzel weer van zich horen. “Het is een beetje ongelukkig hoe Staatsbosbeheer dit bericht heeft opgesteld. Er worden maatregelen genoemd die wat mij betreft nog ter discussie staan. Dat is mij ook verzekerd door Staatsbosbeheer”, zo laat hij weten op Facebook.

Klankbordgroep

Uiteindelijk zijn de werkzaamheden opgeschort en komt er een klankbordgroep die betrokken wordt bij de uitwerking van het plan voor natuurherstel van de vennen. Staatsbosbeheer is nog steeds van mening dat er gekapt moet worden en er eventueel een nieuwe rij rododendrons naderhand kan worden aangeplant, iets verder van het ven.

Wentzel hoopt dat er voldoende input uit de Nunspeetse samenleving komt om de plannen in de goede richting te krijgen. Eén ding is zeker, de Nunspeter blijft de vinger aan de pols houden.

Urgentie

Naast de kapwerkzaamheden moeten recreatiepaden ook worden verlegd en komt er een nieuw vlonderpad tussen de twee vennen. De maatregelen zijn urgent omdat het in het gebied de laatste jaren steeds droger en drukker is geworden. Daarnaast is de stikstof uit de lucht ook schadelijk. Als er niks gedaan wordt dreigen de vennen te verdwijnen met de planten en dieren die er leven, zo laat Staatsbosbeheer weten.

Pas als de plannen concreet zijn wordt een vergunningsaanvraag opgesteld richting de gemeente Nunspeet. Na akkoord wordt begonnen met de herstelwerkzaamheden.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 0341-258133 of stuur een mail: info@rtvnunspeet.nl.

Deel dit artikel