Afdrukken
Ankeiler: De SGP wil de plannen van een mogelijk zonnepark aan de Bovenweg zo snel mogelijk van tafel hebben. Gerrit Polinder: “Als fractie zijn we tegen zonneparken op vruchtbare landbouwgrond.

- De SGP wil de plannen van een mogelijk zonnepark aan de Bovenweg zo snel mogelijk van tafel hebben. Gerrit Polinder: “Als fractie zijn we tegen zonneparken op vruchtbare landbouwgrond. Het zonnepark is nu gepland op één van de weinige stukjes open weidegebied in Nunspeet. Het is niet te verkroppen dat er zonnepanelen komen te liggen op gronden die onze agrariërs momenteel zo hard nodig hebben.”

De SGP-fractie heeft eerder ingestemd met een pilot van twee hectare. “Dat deden we met de nodige tegenzin. Maar oorspronkelijk lag er een plan voor zonneparken van tien hectare. Dat hebben we naar beneden gekregen tot één pilot van twee hectare, mits het zou voldoen aan heel veel voorwaarden”, aldus Polinder.

Het plan wat nu voorligt aan de Bovenweg voldoet daar volgens de SGP absoluut niet aan. “We hebben bijvoorbeeld als voorwaarde gesteld dat er voldoende netcapaciteit moet zijn, die is er volgens de netbeheerder niet. Daarnaast moet er instemming zijn van de landschapsarchitect, ik kan me niet voorstellen dat die hiermee akkoord gaat.”

Meer pijnpunten

Naast deze voorwaarden zijn er nog meer pijnpunten voor het raadslid. “De agrariërs in het gebied maken zich grote zorgen. Temeer omdat de weilanden direct aangrenzend aan het beoogde pilotgebied door hen gebruikt worden. Er zijn diverse onderzoeken die aantonen dat koeien last hebben van zwerfstroom, dit kan optreden in de directe nabijheid van een zonnepark. Koeien kunnen daardoor bijvoorbeeld heel veel stress ervaren.”

Volgens Polinder wordt steeds duidelijker dat er ernstige schade kan ontstaan bij een storm of brand. “Er zijn gevallen waarbij er glassplinters in de verre omgeving werden aangetroffen. De verzekering van de exploitant dekt dit maar tot een zeer beperkte diameter rondom het zonnepark. Daar kunnen de boeren dan voor opdraaien.”

Via schriftelijke vragen is het college om een reactie gevraagd. Daarnaast heeft de fractie verzocht om deze zorgpunten bij de beoordeling van de pilot mee te wegen.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 0341-258133 of stuur een mail: info@rtvnunspeet.nl.

Deel dit artikel