Afdrukken
Ankeiler: De vergunning voor het her ontwikkelen van het gebied Bloemkampen in Hulshorst blijft in stand.

- De vergunning voor het her ontwikkelen van het gebied Bloemkampen in Hulshorst blijft in stand. De ingediende bezwaren zijn ongegrond verklaard door het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders of niet ontvankelijk verklaard.

Dat laatste betekent dat geen inhoudelijke beoordeling van de plannen heeft plaatsgevonden. Het college neemt het advies over van de onafhankelijke commissie bezwaarschriften. Die is van mening dat het college zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat er geen ruimte bestaat voor het afwegen van andere belangen dan de natuurbelangen. Die zijn al afgewogen bij het vaststellen van het bestemmingsplan.

De economische bezwaren tegen het bestemmingsplan hadden toen moeten worden ingediend. Dat dit niet is gebeurd valt, zo stelt de commissie, het college niet te verwijten. Voorwaarde is dat geen vernatting mag optreden buiten het aangewezen gebied. De aanleg van een randsloot moet dit voorkomen.

Waterschap Vallei en Veluwe

Indien er toch nadelige gevolgen zijn voor de waterstand voor aangrenzende percelen moeten deze worden beoordeeld door het Waterschap Vallei en Veluwe. In de verleende vergunningen is onder meer opgenomen dat het maaisel van de randsloot volledig wordt opgeslagen en afgevoerd van percelen die eigendom zijn van Natuurmonumenten en het onderhoud ook zelf het onderhoud van de randsloot uitvoert.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 0341-258133 of stuur een mail: info@rtvnunspeet.nl.

Meer over

Deel dit artikel