Aanleg Ruiter- en Mennetwerk - RTV Nunspeet

Aanleg ruiter- en mennetwerk Foto: Pixabay

Aanleg ruiter- en mennetwerk Foto: Pixabay

NUNSPEET - In 2016 is er gestart met het proces om te komen tot een ruiter- en menroutenetwerk op de Noord-Veluwe. Dit proces kwam stil te vallen vanwege gebrek aan financiering. In 2018 is er opnieuw energie ingestoken door het toen ingerichte Routebureau Veluwe en er vanuit de gebiedsopgave Veluwe op look financiele middelen beschikbaar kwamen.

Het netwerkontwerp is gebaseerd op de bestaande paden. Bij de inventarisatie zijn alle benodigde gegevens voor het aanleggen in een digitaal systeem verwerkt en heeft afstemming met terreineigenaren plaatsgevonden om het ontwerp definitief te maken. Met de realisatie van het netwerk ontstaat een up to date aanbod aan paden, goede regionale aansluiting en universele bebording voor het hele netwerk.

Voor het realiseren van het routenetwerk wordt er naast de gemeentelijke gronden ook gebruik gemaakt van gronden van andere terreineigenaren. Dat maakt het tot een netwerk. In principe sluit een routebureau hiervoor de overeenkomsten met de grondeigenaren maar dat lukt nu niet vanwege de nog ontbrekende formele entiteit. Om toch snelheid te behouden in het realiseren van het ruiter- en mennetwerk, is naar een praktische oplossing gezocht. In samenspraak met de terreinbeherende organisaties is door het Routebureau Veluwe voorgesteld dat de betrokken gemeenten een tijdelijke bruikleenovereenkomst sluiten met terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Door in te stemmen met het afsluiten van de tijdelijke bruikleenovereenkomsten kan het ruiter- en mennetwerk in Nunspeet volledig gerealiseerd worden, ook op terrein van de andere terreinbeheerders die mee willen doen. Door het sluiten van deze tijdelijke overeenkomst kan hier op korte termijn gestart worden en hoeft de procedure rondom de entiteitvorming van het RoutebureauVeluwe niet afgewacht te worden.

Deel dit artikel