Jong&Politiek blijft en krijgt steun van de gemeente - RTV Nunspeet

De activiteiten van deze jongerengroep worden gewaardeerd.  Foto: Eigen foto

De activiteiten van deze jongerengroep worden gewaardeerd. Foto: Eigen foto

NUNSPEET - In de commissie Algemeen Bestuur is gesproken over het verlengen van de pilot voor ondersteuning van Jong&Politiek. Voor een aantal fractieleden is er eigenlijk al geen sprake meer van een pilot want Jong&Politiek ‘heeft zich het afgelopen jaar al bewezen’. Alle commissieleden steunen de voortzetting van de jongerengroep met steun van de gemeente.

Over de financiële bijdrage zal nader worden beslist. Dat zal variëren van € 1000,- tot € 3000,- . De activiteiten van deze jongerengroep worden positief gewaardeerd. Ook de fracties hechten aan het belang van samenwerking met de jongeren. Waar pogingen om een jongerenraad op te zetten niet zijn gelukt kan Jong&Politiek hier een rol vervullen.

Aan het toekennen van financiële steun wordt wel een voorwaarde verbonden. Verwacht wordt dat Jong&Politiek begroten welke activiteiten zij willen ontwikkelen en wat daarvoor nodig is. De gemeente zal niet zomaar ‘uit de losse pols’ een bedrag toekennen. Ook wordt achteraf verantwoordelijkheid gevraagd. De afgevaardigden Thomas en Lotte, die waren uitgenodigd bij de digitale vergadering zegden dit toe. Het is nu aan het college om samen met Jong&Politiek de behoeften te bepalen en afhankelijk daarvan de hoogte van het jaarbudget te bepalen.

Deel dit artikel