Start werkzaamheden VSE-terrein Harderwijk - RTV Nunspeet

HARDERWIJK - Aannemer Scheffer Groep is gestart met de werkzaamheden op en bij het voormalige terrein van eendenslachterij VSE. Het complex heeft sinds kort een nieuwe eigenaar (BPD) en zal binnenkort worden gesloopt.

Sloopwerkzaamheden tot medio juni

Binnen de grenzen van het werkterrein zijn inmiddels de houtopstanden verwijderd. Daarna worden de asbesthoudende onderdelen verwijderd. Alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen hiervoor worden getroffen. Tenslotte wordt het hele complex gesloopt. Bij deze sloopwerkzaamheden kan af en toe hinder ontstaan door geluid en trillingen. De sloop start volgende week en duurt tot medio juni. Er is een uitgebreide scan gemaakt van het gebouwencomplex. Deze is gedocumenteerd, waardoor het beschikbaar blijft als inspiratiebron voor verdere planvorming.

Een nieuw plan voor Weiburg

De komende periode willen de gemeente en BPD samen met omwonenden, eigenaren en andere belanghebbenden een nieuw plan voor Weiburg maken. De sloop van het VSE complex is een eerste stap. Op de website van de gemeente is binnenkort informatie te vinden over de voortgang. Dan krijgen omwonenden, eigenaren en andere belanghebbenden de gelegenheid kennis te nemen van en mee te denken over de nieuwe invulling van dit gebied.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 0341-258133 of stuur een mail: info@rtvnunspeet.nl.