Zo werkt het vergoeden van medicijnen in Nederland - RTV Nunspeet

Zo werkt het vergoeden van medicijnen in Nederland Foto: RTV Nunspeet

Zo werkt het vergoeden van medicijnen in Nederland Foto: RTV Nunspeet

Mogelijk neem jij elke dag medicijnen, je zult dan behoren tot een grote groep Nederlanders die dit doet.

In 2018 maakte namelijk ruim 65 procent van de inwoners van ons land gebruik van medicijnen, wat dus echt een overgroot deel van de bevolking is. Als je geluk hebt dan zal de basisverzekering van je zorgverzekering de medicijnen vergoeden. Toch is dit niet altijd het geval. Sommige medicijnen worden door de zorgverzekering 2021 namelijk niet vergoed. Hoe dit nou precies werkt wordt in dit artikel uitgelegd. 

Geneesmiddelen Vergoeding Systeem

Het Geneesmiddelen Vergoeding Systeem, ook wel GVS genoemd, zorgt voor de vergoeding voor medicatie. In dit systeem staan alle medicijnen geregistreerd die de Nederlandse zorgverzekeraars verplicht moeten vergoeden. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is juist weer verantwoordelijk voor het bepalen van welke medicijnen in het GVD komen te staan. Ze worden hierbij geadviseerd door het Zorginstituut Nederland. De vergoeding van deze medicijnen gaat vanuit de basisverzekering, al kan er zo nu en dan sprake zijn van een eigen bijdrage. Ook het eigen risico is hierbij van toepassing, al is dit niet het geval bij alle geneesmiddelen. Dit is bijvoorbeeld het geval als je tot een risicogroep behoort en een griepprik krijgt.

Aanvullend verzekeren

Op de site Medicijnkosten.nl kun je zelf opzoeken welke medicijnen nou precies zijn opgenomen in het Geneesmiddelen Vergoeding Systeem. Ook vind je hier informatie over de vergoeding van de medicatie. Zo kun je bijvoorbeeld zien of je een eigen bijdrage moet betalen en hoe hoog je eigen bijdrage dan zal zijn. Wanneer het medicijn dat je moet gebruiken niet staat geregistreerd in het GVS dan zal de zorgverzekeraar dit normaal gesproken dus niet vergoeden vanuit de basisverzekering. Je kunt er dan voor kiezen om je aanvullend te verzekeren, zo kun je toch nog een vergoeding krijgen voor het geneesmiddel. Toch is het in sommige unieke omstandigheden alsnog mogelijk om het medicijn vergoed te krijgen vanuit de basisverzekering:

  • Je lijdt aan een ziekte die bij minder dan 1 op de 150 duizend inwoners van Nederland voorkomt
  • In Nederland is er geen behandeling mogelijk voor de ziekte, het niet geregistreerde medicijn is dan de enige optie
  • De werkzaamheid van het medicijn dat niet staat geregistreerd moet wetenschappelijk zijn onderbouwd. 

In het Geneesmiddelen Vergoed Systeem zijn overigens ook medicijnen opgenomen waarbij je moet voldoen aan de voorwaarden om ze vergoed te krijgen. 

Preferentiebeleid

In het Geneesmiddelen Vergoed Systeem zijn een paar medicijnen gecategoriseerd op basis van werkzame stoffen. Zijn er meerdere medicijnen met dezelfde werkzame stof? De zorgverzekeraar bepaalt dan zelf welke variant zij gaan vergoeden, wat het preferentiebeleid wordt genoemd. Hierop geldt alleen een uitzondering bij medische noodzaak. Per werkzame stof moet de verzekeraar minimaal één medicijn vergoeden, al mag de zorgverzekeraar er ook voor kiezen om alle medicijnen te vergoeden. Een preferentiebeleid is dan dus niet van toepassing. Het preferentiebeleid heeft als doel om de leveranciers van medicijnen te laten concurreren op prijs. Door dit te doen kunnen de totale kosten van geneesmiddelen dalen. 

Eigen bijdrage

De basisverzekering zal over het algemeen de medicatie die je krijgt voorgeschreven van je huisarts of specialist wel vergoeden. Het kan gebeuren dat de zorgverzekeraar alleen de goedkoopste versie volledig vergoedt. Voor een duurdere variant zal dan dus een eigen bijdrage gelden. Bovendien stelt de overheid in Nederland een maximale vergoeding vast aan de medicijnen. Is de prijs van het geneesmiddel hoger dan het maximumbedrag? Ook dan zal er een eigen bijdrage gelden. Hiervoor is het mogelijk om je je aanvullend te verzekeren. Het maximumbedrag van de eigen bijdrage is per verzekerde per kalenderjaar 250 euro.

Deel dit artikel