Gemeente koopt onbebouwde gronden rond GPS - RTV Nunspeet

Gemeente heeft gronden overgenomen rondom GPS Foto: Gemeente Nunspeet

Gemeente heeft gronden overgenomen rondom GPS Foto: Gemeente Nunspeet

NUNSPEET - De gemeenteraad van Nunspeet heeft er mee ingestemd dat de gemeente de onbebouwde gronden bij de GPS (Gecombineerde Pluimvee Slachterijen) in Nunspeet aankoopt. Nadat eind 2020 de GPS failliet is verklaard heeft de curator het bedrijf en de gronden verkocht aan een derde. Van de nieuwe eigenaar koopt de gemeente 5 hectare niet bebouwde gronden aan, en zal dit als bouwgrond weer gaan uitgeven voor bedrijfsvestiging op De Kolk.

Stikstofrechten

Ook koopt de gemeente van de nieuwe eigenaar 65% van de vrijkomende stikstofrechten (door de bedrijfsbeëindiging van de kippenslachter). Deze zal de gemeente o.a. inzetten bij de ontwik-keling van de Stationsomgeving.

Werkgelegenheid

De gemeente is voornemens om de aangekochte gronden uit te geven aan lokaal georiënteerde bedrijven, zodat de werkgelegenheid behouden blijft voor Nunspeet. Voor de zichtlocaties zullen er beeldkwaliteitseisen gelden zodat bij de toegang tot de Kolk er een representatief beeld ont-staat

Wethouder Jaap Groothuis is blij met de aankoop: “Zowel het gemeentebestuur als de nieuwe eigenaar van de failliete GPS-boedel (Schootbrugge Holding BV) willen een kwalitatief goede ont-wikkeling van ook dit deel van bedrijventerrein De Kolk. Door aankoop van deze gronden houdt de gemeente de regie hierover in eigen hand.”

Deel dit artikel