RTV Nunspeet - Nieuws

Koos Meijer stelt vragen aan college B&W Foto: CDA Nunspeet

Koos Meijer stelt vragen aan college B&W Foto: CDA Nunspeet

NUNSPEET - Deze week is bekend geworden dat de Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe besloten heeft om op korte termijn te stoppen met het aanbieden van hulp bij het huishouden. Koos Meijer, fractievoorzitter van CDA lokaal, kreeg hierover de nodige mailtjes van verontruste medewerkers en heeft vragen gesteld aan het college van B&W.

“Deze melding kwam bij hen en zeker ook bij de hulpontvangers als een grote verrassing binnen en was zeker niet voorzien”, aldus Meijer. De medewerkers van de Zorggroep zijn deels ook werkzaam in de gemeente Nunspeet.

In de brief aan de medewerkers werd aangegeven dat er voor dit lastige besluit twee redenen doorslaggevend waren. Als eerste reden werd aangegeven dat de hulp in de huishouding vanuit de WMO wordt gefinancierd. De gemeenten hebben voor de komende periode die tarieven verlaagd, waardoor het voor de Zorggroep onverantwoord is om door te gaan met de hulp bij het huishouden. Als tweede reden gaf de Zorggroep aan dat zij zich meer gaan richten op haar corebusiness: de zorg en behandeling voor ouderen thuis en op hun woonzorglocaties.

Vragen college

Koos Meijer kan op dit moment de impact van dit besluit niet overzien, maar hij is ervan overtuigd dat de bestaande vraag naar hulp in de huishouding niet zal afnemen. En als gevolg van dit besluit zal de hulp in de huishouding door andere zorgaanbieders moeten worden ingevuld. Het CDA heeft vragen aan het Nunspeetse college van B&W gesteld over het hoe en wat, was het bekend en welke rol kan of moet de gemeente gaan invullen om een zorgvuldige overgang naar een nieuwe zorgverlener voor de medewerkers en de zorgontvangers te krijgen?

Deel dit artikel