Zorggroep Noordwest Veluwe stopt met huishoudelijke hulp - RTV Nunspeet

Zorggroep Noordwest Veluwe stopt met huishoudelijke hulp Foto: RTV Nunspeet

Zorggroep Noordwest Veluwe stopt met huishoudelijke hulp Foto: RTV Nunspeet

NUNSPEET - Financiƫle argumenten en het zich willen specialiseren in meer complexe zorg liggen ten grondslag aan het besluit van Zorggroep Noordwest Veluwe om niet deel te nemen aan de nieuwe Wmo- aanbestedingsprocedure van de gemeente Nunspeet.

Vragen van CDA aan college

Voor de fractie van het CDA reden om het college hierover te bevragen. Men wil weten of het college op de hoogte was van dit besluit. Dat blijkt het geval te zijn. Ook is het college geïnformeerd over de achtergronden van dit besluit. Het betreft 199 cliënten voor huishoudelijke hulp, 26 cliënten voor dagbesteding en individuele begeleiding van 2 cliënten. Het CDA wil ook graag weten of de toegepaste korting geen belemmering zal zijn voor nieuwe aanbieders. "De tarieven zijn vastgesteld na een uitgebreid en onafhankelijk kostprijsonderzoek. Inmiddels is de aanbesteding WMO gestart, waarbij de vergoedingen worden gehanteerd zoals tot stand is gekomen uit het kostprijsonderzoek”, aldus het antwoord van het college.

Vergunning

Daar de inschrijvingstermijn op 18 februari verliep kunnen nog geen mededelingen worden gedaan over vergunning. Dat zal eind maart plaatsvinden. Gevraagd naar de rol van de gemeente bij de overgang wordt gesteld dat de Zorggroep Noordwest Veluwe zich zal inspannen om de overgang naar een nieuwe zorgaanbieder zo goed mogelijk vorm te geven. Centraal daarbij is om passende zorg zoveel mogelijk te continueren en een warme overdracht te realiseren. Het college heeft daar vertrouwen in. "De continuïteit van zorg aan de cliënten in Nunspeet staat ook voor ons college centraal.

Deel dit artikel