SGP stelt vragen over verkeerssituatie Hullerweg en Boterdijk - RTV Nunspeet

Sluipverkeer over de Boterdijk Foto: RTV Nunspeet

Sluipverkeer over de Boterdijk Foto: RTV Nunspeet

NUNSPEET - Het college geeft op verzoek van de SGP-fractie een overzicht van verkeersmetingen aan de Hullerweg en de Boterdijk.

Sluipverkeer Boterdijk

Op basis van observatieonderzoek is niet kenbaar geworden dat er sprake is van sluipverkeer op de Boterdijk door afsluiting van de Laan. Overwogen kan worden om het asfalt te vervangen door klinkers conform de landelijke Duurzaam Veilig principes.

Verkeer Hullerweg

De SGP-fractie vraagt ook maatregelen te treffen om verkeer vanaf Lepelingen over de Hullerweg te beperken. Het college is echter niet bereid daar iets aan te doen.

“De huidige metingen daar laten zien dat de intensiteiten op de Hullerweg niet buitensporig zijn voor een dergelijke weg. Daar komt bij dat we onze wegen bruikbaar en toegankelijk laten zijn voor (waar mogelijk) alle verkeersoorten. Beperkingen zorgen voor een hogere verkeersdruk op andere wegen”.

Niet effectief

Het verzoek om aan bedrijven op Lepelingen te vragen extra op te letten, wordt door het college niet als effectief gezien. “Dit zal het verkeersbeeld op de Hullerweg weinig beïnvloeden. Weggebruikers laten zich moeilijk sturen op papier. Wij zijn van mening dat zolang het verkeer zich aan de verkeersregels houdt, de leefbaarheid niet onder druk komt te staan. Het geniet daarom onze voorkeur om de weggebruiker het recht te laten behouden zelf de route te bepalen”, aldus het college in antwoord op de vragen van de SGP-fractie.

Deel dit artikel