Gemeentebelang wil meer bevoegdheden voor boa’s - RTV Nunspeet

Boa's zouden het veiligheidsgevoel verhogen volgens GemeenteBelang. Foto: Handhaving Nunspeet

Boa's zouden het veiligheidsgevoel verhogen volgens GemeenteBelang. Foto: Handhaving Nunspeet

NUNSPEET - Gemeentebelang pleit voor capaciteitsuitbreiding van de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Meer blauw op straat zou het veiligheidsgevoel verhogen en meer invulling geven aan de traditionele rol van wijkagent.

De politie geeft zelf aan door capaciteitsgebrek haar taken niet goed te kunnen uitvoeren. Oprekken van de bevoegdheden van de boa’s is daarom volgens de partij noodzakelijk. Vooralsnog is er geen meerderheid voor deze wens binnen de gemeenteraad. Daarnaast wil de partij dat het college wat meer vaart zet achter de zoektocht naar een geschikte locatie voor een nieuwe schaapskooi. In oktober wordt de meerjarenbegroting gepresenteerd en zal er verder uitleg volgen over binnengekomen punten.

Deel dit artikel