Omgevingsdiensten gaan controleren of kunstgraskorrels het milieu rondom voetbalvelden vervuilen - RTV Nunspeet

De rubberkorrels kunnen schade toebrengen aan de bodem of het grondwater.  Foto: ANP

De rubberkorrels kunnen schade toebrengen aan de bodem of het grondwater. Foto: ANP

HENGELO - De zeven Gelderse Omgevingsdiensten gaan volgend jaar controles uitvoeren rondom kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubberkorrels. Er wordt dan gecontroleerd op de verspreiding van de korrels naar de omgeving, zoals bermen en sloten rondom voetbalvelden.

Op dit moment wordt er een inventarisatie gemaakt van alle kunstgrasvelden in de regio, laat de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) weten. Van kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat - gemaakt van fijngemalen, geshredderde autobanden - is bekend dat een deel van de korrels uiteindelijk naast het veld belandt.

De rubberkorrels bevatten zink, minerale olie en kobalt die, zo blijkt uit onderzoek van het RIVM, schade toebrengen aan de bodem en het grondwater. Van ieder kunstgrasveld verdwijnt naar schatting jaarlijks een hoeveelheid korrels die gelijkstaat aan dertig autobanden.

Geen klachten in de Achterhoek

Veel gemeenten nemen momenteel maatregelen tegen de verspreiding van de rubberkorrels. Van meldingen over eventuele verontreiniging is in de Achterhoek geen sprake. “Er zijn bij ons momenteel geen klachten van inwoners over dit onderwerp bekend”, laat de ODA desgevraagd weten.

Wel zijn er landelijk diverse handhavingsverzoeken binnengekomen bij gemeenten van een stichting die wil dat alle tweeduizend kunstgrasvelden met SBR in Nederland worden vervangen voor een milieuvriendelijk alternatief.

Mede hierdoor gaan de omgevingsdiensten zich nu meer verdiepen in de voetbalvelden met rubbergranulaat. "Daarnaast was er de nodige media-aandacht rondom kunstgrasvelden in het algemeen en de vragen die over de gevolgen voor gezondheid en milieu zijn gesteld in het bijzonder", aldus de ODA.

Vanwege het handhavingsverzoek nam de omgevingsdienst de voetbalvelden in Doetinchem al onder de loep. "Daarvoor zijn twee controles uitgevoerd. Deze hebben niet geleid tot handhaving en het verzoek is daarom afgewezen", aldus de ODA.

Bodemverontreiniging

Of er nu al sprake is van bodemverontreiniging rondom de ongeveer dertig met SBR ingestrooide kunstgrasvelden in de Achterhoek, kan de omgevingsdienst niet zeggen. “Daar hebben wij op dit moment nog geen goed beeld van. Dit zal in de loop van het project duidelijker worden.”

Bij de controles wordt er gekeken welke maatregelen gemeenten en clubs hebben genomen voor het tegengaan van de verspreiding van rubberkorrels. Bij eventuele bodemverontreiniging kunnen de omgevingsdiensten ingrijpen.

"Daarnaast zal er op basis van de ervaringen die de toezichthouders met dit project opdoen een toezichtplan voor de langere termijn worden opgesteld. Daarmee is de bescherming van het milieu ten aanzien van dit onderwerp ook voor de toekomst geborgd."

Zie ook: Tienduizenden euro's nodig om korrels óp het kunstgrasveld te houden - en niet ernaast

Deel dit artikel