Junior College mogelijk naar de Veluvine - RTV Nunspeet

Het Junior College maakt al wel gebruik van de sporthal in de Veluvine. Foto: Veluvine Nunspeet

Het Junior College maakt al wel gebruik van de sporthal in de Veluvine. Foto: Veluvine Nunspeet

NUNSPEET - Met het vaststellen van ankerpunten wil de gemeente Nunspeet komen tot een duurzame instandhouding van het multifunctionele centrum Veluvine. Onder meer wordt aangegeven dat de accommodatie zodanig moet zijn ingericht dat maatschappelijke en culturele organisaties op de door hen gewenste tijdstippen gebruik kunnen van de accommodatie.

Zowel gemeente als Veluvine spannen zich in om leegstand te voorkomen. Waar nodig moet ruimte worden afgestoten. Naast het behoud van de huidige gebruikers moet worden ingezet om nieuwe huurders te werven. Het elkaar ontmoeten van mensen moet worden gestimuleerd. Gestreefd wordt naar een optimalisatie van het gebruik van de sportzalen.

Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht het Junior College onder te brengen in de Veluvine. Dat is nu nog gevestigd in het voormalige schoolgebouw van De Arend aan de Albert Neuhuyslaan. Het Junior College maakt al wel gebruik van de sporthal in de Veluvine.

Nadat de visie is besproken in de raadscommissie volgt een gezamenlijk overleg van de gemeente met de gebruikers.

Deel dit artikel