Gemeente investeert in welbevinden van jeugd in coronatijd. Foto: Pixabay

Gemeente investeert in welbevinden van jeugd in coronatijd. Foto: Pixabay

NUNSPEET - Huishoudens en bedrijven krijgen in 2022 korting op hun stijgende energierekening. Een huishouden met een gemiddeld energieverbruik betaalt in 2022 ruim 400 euro minder aan energiebelasting.

Zodra bekend is aan wie de tegemoetkoming voor de energierekening kan worden uitbetaald gaat de gemeente Nunspeet die ook snel uitkeren. In ieder geval aan de groep mensen die momenteel gebruik maken van een bijstandsuitkering.

Het college van burgemeester en wethouders geeft aan niet te wachten tot het geld van het Rijk ook daadwerkelijk op de rekening van de gemeente staat. Dat staat in de beantwoording van vragen van de fractie van Gemeentebelang.

Voor het college is het al wel duidelijk dat er ook een groep inwoners is die recht heeft op de uitkering maar gebruik maakt van de bijstand. De verwachting is dat deze groep zelf een aanvraag moet indienen. Dat maakt dat de regeling breed onder de aandacht wordt gebracht van iedereen, onder meer via de media en in contacten met de maatschappelijke partners.

De informatie gaat ook verstrekt worden door het financieel trefpunt. Geprobeerd wordt het formulier voor de aanvraag zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. Inwoners kunnen nu al gebruik maken van de bestaande gemeentelijke regelingen voor minima en de individuele inkomenstoeslag. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van het Energie Maatje en worden gratis goederen verstrekt die bijdragen aan energiebesparing.

Deel dit artikel