Lead Image 1:
Lead image TXT 1: Ook Korine Koers-Van de Brake is een nieuw gezicht. Foto: RTV Nunspeet
Marien Klein is nieuw in de raad voor de SGP. Foto: RTV Nunspeet

Marien Klein is nieuw in de raad voor de SGP. Foto: RTV Nunspeet

NUNSPEET - De 21 gekozen raadsleden hebben gisteravond de eed of de gelofte afgelegd. Het ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’ weerklonk 16 keer en ‘Dat verklaar en beloof ik’ 5 keer. Vergezeld van een bos bloemen en voor de 9 nieuwe raadsleden een vlag van de gemeente Nunspeet met de opdruk 50 jaar. De anderen hadden die vlag al in hun kerstpakket gehad.

Het is een gebruikelijke agenda voor een nieuwe raad. De leden van de drie raadscommissies moeten benoemd worden. Het is een tijdelijke benoeming, want als het college gevormd is kunnen er wijzigingen optreden als bijvoorbeeld raadsleden weer wethouder worden en dan geen lid van de raad meer kunnen zijn. Er veranderde niet zo veel. Kees Smit (CU) bleef voorzitter van de Commissie Algemeen Bestuur. Corrie van den Brink behield haar taak als voorzitter van de Commissie Maatschappij en Middelen. Harm Jan Polinder gaat door als voorzitter van de Commissie Ruimte en Wonen.

Een belangrijke benoeming is ook altijd die van waarnemend raadsvoorzitter. Als de burgemeester een raadsvergadering niet kan voorzitten heeft de Gemeentewet bepaald dat dan het langstzittende raadslid hem vervangt. Dat is Gerrit Polinder (SGP), raadslid sinds 2008. Hij ging op een ludieke wijze akkoord met deze aanstelling. “Ik ben nu 70 jaar en wel toe aan een nieuwe uitdaging.”

Deel dit artikel