Mogelijk geen coalitieakkoord, maar een ‘raadsbreed’ ak-koord in Gemeente Nunspeet . Foto: Gemeente Nunspeet

Mogelijk geen coalitieakkoord, maar een ‘raadsbreed’ ak-koord in Gemeente Nunspeet . Foto: Gemeente Nunspeet

NUNSPEET - Lijsttrekker Mark van de Bunte heeft inmiddels het voortouw genomen in de coalitiebesprekingen. Volgens hem loopt het verkiezingsproces spoedig, maar zal er mogelijk geen coalitieakkoord komen.

Er wordt eerder gesproken over een ‘gemeenteraadsbreed akkoord’. Dit maakt de partij bekend in een persbericht.

“We zijn met alle partijen in gesprek en het lijkt erop dat er geen coalitieakkoord komt, maar een ‘gemeenteraadsbreed akkoord’. Onze inzet is dat alle partijen die vertegenwoordigd zijn in de raad hier aan mee doen en zich kunnen vinden in de voor hen belangrijke zaken. En ik heb er vertrouwen in dat dat gaat lukken”, aldus Mark van de Bunte van Gemeentebelang.

Wanneer de besprekingen over het raadsakkoord zijn afgerond is de volgende stap dat er een college gevormd gaat worden. “En dat zal wat ons betreft een ‘afspiegelingscollege’ moeten zijn, gevormd door de grootste partijen in de gemeenteraad”, licht fractievoorzitter Marc Konings toe.

In mei zullen naar verwachting alle gesprekken zijn afgerond zodat in de raadsvergadering van 2 juni het raadsakkoord kan worden vastgesteld. In deze vergadering zal dan ook het nieuw gevormde college van B&W geïnstalleerd worden.

Deel dit artikel