Gemeentehuis van Nunspeet. Foto: RTV Nunspeet

Gemeentehuis van Nunspeet. Foto: RTV Nunspeet

NUNSPEET - De monumentencommissie in de huidige vorm houdt per 1 januari 2023 op te bestaan. Tot die tijd is M. Hoekstra-Schulte herbenoemd als burgerlid van de gemeentelijke monumentencommissie. Gelijktijdig is de zittingsperiode van T. Piksen en J. Bakker verlengd. De benoemingen gelden tot het moment dat de omgevingswet in werking treedt.

De taken worden dan ondergebracht bij een nieuwe adviescommissie, gericht op de omgevingskwaliteit. Met de drie leden wordt wel gesproken over hun mogelijke interesse voor de nieuwe commissie. De gemeenteraad heeft aangegeven zelf de leden van de commissie omgevingskwaliteit Nunspeet te willen benoemen en dat niet te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

Eind 2022 wordt aan de raad een voorstel gedaan rond de benoeming van de leden. Voorwaarde is dat er minimaal twee professionele deskundigen op het gebied van monumentenzorg in de commissie zitting moeten hebben.

Deel dit artikel