Alle toekomstige wethouders op een rij. Foto: Bram van de Biezen

Alle toekomstige wethouders op een rij. Foto: Bram van de Biezen

NUNSPEET - Mark van de Bunte (Gemeentebelang), Jaap Groothuis (SGP), Jennifer Elskamp (ChristenUnie) en Wichert Stoffer (CDA en mede voor PvdA/GroenLinks) zijn de wethouders die de komende vier jaar aan het roer staan binnen het college. Stoffer en Elskamp zijn de nieuwe gezichten. De benoeming en beëdiging vindt plaats tijdens de raadsvergadering van 2 juni.

Op dit moment is nog niet bekend wie de vertrekkende burgemeester Van de Weerd gaat waarnemen. Deze waarnemer zal het burgemeesterschap op zich nemen totdat het proces voor een nieuwe burgemeester voor de gemeente Nunspeet is afgerond, naar verwachting medio 2023.

Voorlopige portefeuilleverdeling

De burgemeester is verantwoordelijk voor de wettelijke taken zoals openbare orde en veiligheid. Als locoburgemeester en voor de portefeuille ‘Samenleving’ is Mark van de Bunte kandidaat. Onder andere economie, sport, recreatie en cultuur valt hieronder. Hij is tevens bestuurlijk trekker voor de projecten De Wiltsangh en de Stationsomgeving.

Jaap Groothuis is de tweede locoburgemeester en blijft de portefeuille ‘Ruimtelijke Ordening & Volkshuisvesting’ houden en krijgt daarnaast ‘Openbare Ruimte’. Ook is hij verantwoordelijk voor onder meer de projecten omgevingswet en duurzaamheid. Het sociaal domein inclusief onderwijs gaat naar Jennifer Elskamp die derde locoburgemeester wordt. Zij krijgt ook onderwijshuisvesting als project toebedeeld. Wichert Stoffer, de vierde locoburgemeester, wordt verantwoordelijk voor ‘Natuur en Landschap’ en zal de bedrijfsvoering voor zijn rekening nemen, waaronder de gemeentelijke financiën, ICT en Personeel & Organisatie.

De definitieve portefeuilleverdeling wordt in één van de eerstvolgende collegevergaderingen vastgesteld.

Deel dit artikel