NUNSPEET - De aanvraag voor de uitbreiding van een bijgebouw aan het Zwolsewegje met een verdieping is door de gemeente Nunspeet niet gelegaliseerd. Het bijgebouw is in het verleden gebouwd als kippenhok. Door de woningkrapte is het omgebouwd tot woonruimte voor de zoon van de eigenaar en met oog op de toekomst als mogelijke woning voor de eigenaar op latere leeftijd. Het college snapt, gezien de woningnood, dat het plan is ingediend, maar daarmee is er echter geen sprake van een goede ruimtelijke ordening.

Door de dorpsbouwmeester is tijdens een gesprek aangegeven dat splitsing van het perceel wellicht tot de mogelijkheden zou behoren. Na sloop van het bijgebouw kan dan een nieuw te bouwen kleine/seniorenwoning worden gebouwd op ruime afstand van de erfgrens, maar men geeft de voorkeur aan het eigen plan.

Wel kan bewoning via een vergunning worden toegestaan voor een periode van vijf jaar, mits aan de daarvoor geldende voorwaarden kan worden voldaan. Er wordt dan wel een melding gedaan over de illegale bewoning van het bijgebouw. De verwachting is niet dat hierop direct actie wordt ondernomen.

Deel dit artikel