Gemeentehuis Nunspeet. Foto: RTV Nunspeet

Gemeentehuis Nunspeet. Foto: RTV Nunspeet

NUNSPEET - Het Nunspeetse college van burgermeester en wethouders heeft een stuurgroep van negen personen samengesteld. Deze stuurgroep krijgt de taak om het overleg over opvang van vluchtelingen en statushouders in betere banen te leiden. Deze stuurgroep is opgericht, omdat de vorige manier van overleggen niet meer passend gevonden wordt. De stuurgroep bestaat uit burgermeester Céline Blom als voorzitter, wethouders Jennifer Elskamp en Jaap Groothuis en de ambtenaren Bert Hendriks, Rik Vinke, Michel Struik, Jan van den Hoorn, Misrie Wiessenberg en een nog te benoemen lid. De stuurgroep krijgt de naam ‘stuurgroep opvang vluchtelingen en statushouders’.

Het probleem is dat het overleg steeds gevoerd is binnen het gemeentelijk beleidsteam. Het gevolg hiervan is dat bij het overleg vaak meer dan twintig personen aanwezig zijn en er tot in detail gesproken wordt over diverse onderwerpen. De opvang van vluchtelingen is goed ingericht waardoor er geen sprake meer is van een acute crisissituatie. De werkzaamheden kunnen in klein comité worden uitgevoerd en afgerond.

Het college heeft wel voorwaarden verbonden aan de instelling van de stuurgroep. Financiële besluiten mogen niet het beschikbare bedrag voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen overschrijden. Ook moet het college een overzicht krijgen van de tot nu toe genomen besluiten rond de opvang van de Oekraïense vluchtelingen waarvoor zowel het voormalige als het huidige college verantwoordelijk is.

Deel dit artikel