NUNSPEET - Oekraiense vluchtelingen ontvangen maandelijks leefgeld op grond van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (ROOO). HIerin is belegd dat het leefgeld wordt stopgezet, wanneer de vluchteling werk heeft, ook indien dit vakantiewerk betreft. Dat is besloten door het college van burgemeester en wethouders.

Rechtsongelijkheid

Hiermee volgt de gemeente Nunspeet het landelijk advies. Aanleiding voor het besluit is dat er signalen zijn dat gemeenten in het geval van vakantiewerk door jongeren het leefgeld door blijven betalen. Daarmee wordt, zo stelt het college, rechtsongelijkheid gecreëerd die niet wenselijk is. Bij personen die een bijstandsuitkering ontvangen wordt inkomen uit arbeid verrekend met de bijstand. Het wel blijven verstrekken van leefgeld aan Oekraïners leidt tot het meten met twee maten en dat wil men voorkomen.

Vergoeding voor vrijwilligers taallessen

Door het college is ook besloten tweeduizend euro beschikbaar te stellen aan Nunspeet Biedt Onderdak (NBO). Dit geld is bestemd om tot eind van dit jaar taalles te geven aan Oekraïense vluchtelingen. De lessen worden verzorgd door vrijwilligers van NBO, die met het geld een kleine vergoeding kan worden gegeven. Met dit besluit wordt aangesloten bij de werkwijze die de bibliotheek Noordwest Veluwe hanteert voor de vrijwilligers van hun taalgroepen. Het lesmateriaal wordt deels aangeschaft middels een eigen bijdrage van de vluchtelingen zelf. Het restant van de kosten bekostigd de gemeente.

Deel dit artikel