Gemeentehuis Nunspeet. Foto: RTV Nunspeet

Gemeentehuis Nunspeet. Foto: RTV Nunspeet

NUNSPEET - Het college van de gemeente Nunspeet heeft een sluitende begroting voor 2023-2026 opgesteld en presenteert deze aan de gemeenteraad. Met deze begroting wordt duidelijk waar het college het geld aan wilt besteden. Wethouder Wichert Stoffer: “De gemeentelijke begroting meerjarig sluitend krijgen is het jaarlijks terugkerend thema voor het college. De nu gepresenteerde begroting voldoet aan dit doel. Er is in de begroting ingezet op het realiseren van de wensen uit het afgesloten raadsakkoord.”

Balans

De te verwachten inkomsten en uitgaven van de gemeente zijn in balans. Voor het grootste deel ontvangt de gemeente geld uit de landelijke overheid. Dat is de zogenaamde algemene uitkering. Deze vallen hoger uit dan vorig jaar. De extra middelen uit het Rijk voor jeugdzorg, zijn voor één jaar vastgesteld. Wat dit betreft zit er dus nog een risico in de begroting vanaf 2024.

Grote projecten

Naast de uitgaven voor de gemeentelijke organisatie en gemeentelijke taken, is de gemeente Nunspeet natuurlijk bezig met een aantal grote projecten die in de begroting zijn meegenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de afronding van de werkzaamheden aan sportpark De Wiltsangh en de bouw van het zwembad en de sporthal, de onderwijshuisvesting en de herinrichting van het stationsplein.

Stijgende kosten

Er is rekening gehouden met de gestegen bouwkosten. Ook zijn de wensen vanuit het raadsakkoord meegenomen. De inflatie heeft geen invloed op de begroting, de financiële tegenvallers kunnen gelukkig opgevangen worden binnen de vast te stellen begroting.

De raadsvergadering waarin de begroting wordt besproken is op 20 oktober. Via nunspeet.begrotingonline.nl is deze volledig inzichtelijk.

Deel dit artikel