College wijst aanvraag kwijtschelding af . Foto: RTV Nunspeet

College wijst aanvraag kwijtschelding af . Foto: RTV Nunspeet

NUNSPEET - De drie horeca-uitbaters aan het Marktplein krijgen de huur van de terrassen op gemeentegrond voor de jaren 2022 en 2023 niet kwijtgescholden. Hun verzoek is afgewezen door het college van burgemeester en wethouders.

Het wordt onwenselijk gevonden aanvullende lokale hulp te bieden, maar ook speelt mee dat er sectoren zijn binnen het cluster horeca en andere branches die meer te lijden hebben gehad van de corona crisis. Het bevoordelen van de ene branche boven de andere vindt het college moeilijk uit te leggen. Door de vele toeristen en bezoekers uit de regio heeft de horeca een beter uitgangspunt dan gemiddeld en zijn in 2020 en 2021 goede omzetten behaald.

Eerdere kwijtschelding

Het kwijtschelden van de huur van de betreffende drie horecaondernemers zou hen een besparing opleveren van 250 euro per maand. Dit biedt, zo stelt het college, onvoldoende perspectief indien er sprake is van grotere financiële problemen. Ook wordt erop gewezen dat eerder al wel kwijtschelding van de huur heeft plaatsgevonden in de periodes dat sluiting verplicht was en men een groter terras mocht inrichten tijdens de periodes dat men wel geopend mocht zijn.

Deel dit artikel