Brinkersweg 2. Foto: RTV Nunspeet

Brinkersweg 2. Foto: RTV Nunspeet

NUNSPEET - De bouw van een pand met drie appartementen en winkelruimte aan de Brinkersweg in Nunspeet kan doorgang vinden. De gemeenteraad wordt gevraagd het ingediende bezwaarschrift ongegrond te verklaren en de benodigde verklaring van geen bedenkingen af te geven, zodat de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bezwaarschrift ongegrond

De bezwaren zijn onder meer gericht tegen de hoogte van het gebouw en de inbreuk die daarmee wordt gedaan op de omgeving. Het college van burgemeester en wethouders erkent dat de hoogte hoger is dan het geldende bestemmingsplan toestaat. Maar men is ook van mening dat dit wel past, omdat het gaat om een locatie in de centrumschil van Nunspeet. Kritiek is ook dat de parkeergarages voor meer drukte gaan zorgen op het Kerkpad. Het college geeft aan dat het gaat om maar een zeer beperkt aantal extra verkeersbewegingen en er geen sprake is van een onaanvaardbare toename van verkeer.

Winkelruimte

Het ingediende punt dat de winkelruimte zou kunnen worden omgezet naar appartementen is niet aan de orde, omdat dit eenvoudigweg niet mogelijk is op basis van de te verlenen vergunning. Het winkelpand staat momenteel al leeg. Kledingreparatie Mode Schaar is bezig met de verhuizing en heropent volgende week op Dorpstraat 3A (naast De Roskam) te Nunspeet het naaiatelier.

Deel dit artikel