Liesbeth en Jaap Quak met brugemeester Rozendaal. Foto: NWVfoto

Liesbeth en Jaap Quak met brugemeester Rozendaal. Foto: NWVfoto

ELBURG - Op vrijdag 14 oktober heeft de burgemeester van Elburg, Jan Nathan Rozendaal, een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Jaap Quak. Jaap is gedurende zijn werkzame leven van buitengewone betekenis geweest voor de visstand en de hiermee samenhangende ecologie. Burgemeester Rozendaal bracht bij hem de versierselen aan, na het uitspreken van de woorden: “Jaap Quak, gezien de aard, duur, uitstraling en betekenis van uw verdiensten, zoals ik deze zojuist heb genoemd, heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.”

Vismigratierivier Afsluitdijk

De plechtigheid vond plaats tijdens een bijeenkomst bij ‘Aan de Gracht’ met familie en collega’s, die bijeen waren vanwege zijn pensionering en afscheid van zijn werk, dat ook in het teken stond van het verbeteren van de visstand. “Zo had hij een toonaangevende en doorslaggevende rol bij de planvorming van de aanleg van de vismigratierivier in de Afsluitdijk, een vernieuwend plan om de Waddenzee en het IJsselmeer met elkaar te verbinden. De aanleg ervan zorgt ervoor dat vissen weer van zout naar zoet water kunnen zwemmen en draagt bij aan gezond water, het herstel van soorten planten en dieren in het gebied en het biedt mogelijkheden voor recreatie,” aldus collega’s van de heer Quak. Dit is slechts één voorbeeld, want hij was ook betrokken bij het op een kier zetten van de sluizen in het Haringvliet. Ook schoof hij aan bij het natuurherstel in de Grevelingen. Bij het ontwikkelen van vistrappen, die nu steeds meer gemeengoed zijn, heeft hij ook een flink aandeel gehad.

Verbindende kwaliteiten

Een bijzondere kwaliteit van de heer Quak is het verbinden van verschillende belangengroepen. Hij wist zowel de beroepsvisserij, als de sportvisserij en de vogelbescherming aan één tafel te krijgen om gezamenlijke belangen na te streven. Hijzelf heeft hier in één zin een mooie uitspraak over gedaan: “Of ze nu langs de kant zitten met een hengel, of langs de kant lopen met een verrekijker, ze willen allemaal hetzelfde: een mooi stuk natuur, dat ecologische schoon en op orde is en waar ze van kunnen genieten.”

Deel dit artikel