Lead Image 1:
Lead image TXT 1: Salvatori, vz Henk Vis. Foto: RTV Nunspeet
Lead Image 2:
Lead image TXT 2: Salvatori oprichter Jan Smit. Foto: RTV Nunspeet
Lead Image 3:
Lead image TXT 3: Salvatori Intrada. Foto: RTV Nunspeet
Salvatori jubileumconcert. Foto: RTV Nunspeet

Salvatori jubileumconcert. Foto: RTV Nunspeet

NUNSPEET - Zaterdag 12 november gaf het Christelijk Mannenkoor Salvatori uit Nunspeet haar 50 jarig jubileumconcert in de Hervormde Dorpskerk van Nunspeet. Er was veel belangstelling en de kerk, met plaats voor ongeveer 1000 personen, zat helemaal vol.

Intro

Na een indrukwekkende Intrada heette voorzitter Henk Vis iedereen van harte welkom. Oprichter Jan Smit stond even stil bij de naam ‘Salvatori’, Latijnsch voor redder, verlosser, heiland. Hij vertelde het verhaal van een schooljongen die, tegen de waarschuwingen van zijn moeder in, zich op zwak ijs begaf en erdoorheen zakte met alle gevolgen van dien. Daarna opende ds. G. de Kok uit Hulshorst de avond en daarmee het jubileumconcert.

Concert

De algehele leiding lag in handen van dirigent Marcel van de Ketterij uit Apeldoorn, die in oktober na elf jaar de leiding van het koor weer op zich heeft genomen. Ook dirigeerde afscheidnemend ad-interim dirigent Louwe Kramer uit Urk twee bewerkingen, een van zijn vader en een van hemzelf. Hij blijft als tweede dirigent aan het koor verbonden. De muzikale medewerking van het echtpaar Arjan en Edith Post op trompet, Johan Bredewout op piano en Harm Hoeve op orgel maakten deze feestelijke uitvoering compleet.

50 jaar geschiedenis

Vijftig jaar geleden begonnen enkele mannen onder aanvoering van ‘meester Smit’ (van de toenmalige MAVO aan de Brouwerskamp) een Christelijk Mannenkoor. Voorzitter Henk Vis vertelt: “Ik ben nu zo’n 22/23 jaar lid. Mijn vader, lid vanaf het begin, wilde in het donker niet meer rijden naar de repetities. Ik besloot voor het vervoer te zorgen en ging ook meezingen. Daar heb ik nooit spijt van gehad. Het zingen geeft mij een blij gevoel en doet mij even alles ‘vergeten’. Wel had ik in het begin wat moeite met het vierstemmig zingen, dat had ik onderschat, maar nu vind ik het geweldig.” Ook haalt hij enkele herinneringen op: “Gedenkwaardig waren de papierinzamelingen in mijn jeugd en de grote rommelmarkten, die werden georganiseerd. Ook de vele uitgebrachte LP’s en CD’s en de onderlinge sportieve ‘strijd’ die dit opleverde om zoveel mogelijk cd’s te verkopen. Daarin waren de postbode en de eierverkoper koplopers, die verkochten zelfs onder werktijd! Mijn muzikale hoogtepunten waren het kerstconcert in de Doelen met Vox Jubilans en de concerten in Dordrecht met de mannenkoren uit Rijssen en Yerseke. En ook bewaar ik goede herinneringen aan de tweedaagse muziekreis naar Duitsland in verband het toenmalig 25-jarig bestaan en het dagje uit naar Friesland afgelopen jaar.”

Toekomst

Het koor bestaat uit zo’n 80 leden. Veel oudere leden zijn in de coronaperiode afgehaakt en enkele helaas zelfs overleden. Sommigen zijn nog steeds angstig om zich in grote groepen te begeven. Dat heeft gezorgd voor meerdere afmeldingen, maar gelukkig kon men dit jaar al 15 nieuwe leden verwelkomen. Na dit concert begint het koor met de repetities voor het jaarlijkse kerstconcert. Een uitstekend moment voor nieuwe leden om in te stromen. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op via de website. U bent van harte welkom om een keer mee te zingen op onze wekelijkse repetitieavonden op de dinsdagavond.

Deel dit artikel