Lead Image 1:
Lead image TXT 1: Eerste deel. Foto: Infographic
Lead Image 2:
Lead image TXT 2: Tweede deel. Foto: Infographic
Céline Blom, waarnemend burgemeester Nunspeet presenteert samen met Jan Nathan Rozendaal de infographic aan Janneke Slingerland, voorzitter van de Open Agenda, het moment dat men kan inspreken bij Provinciale staten.  Foto: Henri van de Beek

Céline Blom, waarnemend burgemeester Nunspeet presenteert samen met Jan Nathan Rozendaal de infographic aan Janneke Slingerland, voorzitter van de Open Agenda, het moment dat men kan inspreken bij Provinciale staten. Foto: Henri van de Beek

NUNSPEET - Woensdag 16 november heeft burgemeester Céline Blom de toekomstambities van het samenwerkingsverband Kop van de Veluwe gepresenteerd aan de Provinciale Staten van Gelderland. Onder de noemers van economie, arbeidsmarkt, woningbouw, bedrijventerreinen en bereikbaarheid werden ambities gepresenteerd om de regio van het samenwerkingsverband te versterken.

Burgemeester Blom presenteerde een infographic aan de Provinciale Staten van Gelderland: ‘om onze ambities beeldend te maken’, legt ze uit. In de infographic wordt duidelijk hoe de verschillende ambities aan elkaar gerelateerd zijn. Burgemeester Blom: ‘Wij zien de brede welvaart van onze inwoners duidelijk verbonden met de werkgelegenheid, een vitaal platteland, de waterhuishouding en het bouwen van woningen. Samen met onze partners, waaronder de provincie Gelderland en het waterschap Vallei en Veluwe maken we onze leefomgeving in de komende jaren nog mooier.’

Bekijk de infographic hieronder:

Eerste deel - Foto: Infographic
Tweede deel - Foto: Infographic

Versterkende plannen

Het vitaal platteland neemt in de plannen een belangrijke plek in: de versterking van de keten van werkgelegenheid die ontstaat vanuit de landbouwsector. Ook de woonfunctie op het platteland, door bijvoorbeeld erfdelen, wordt versterkt. Een ander kerndoel van de ontwikkelingen is een goede bereikbaarheid. Investeren in duurzame mobiliteit en goede OV-knooppunten, waar ruimte moet komen voor winkels en kantoren, moeten filevorming voorkomen. In Nunspeet staat het idee ‘Poort van de Veluwe’ centraal: door de vernieuwing van de stationsomgeving kunnen inwoners en recreanten direct vanuit de trein de natuur en de omgeving verkennen. Om zuinig om te gaan met de bestaande ruimte onderzoeken de gemeenten van het samenwerkingsverband tevens de mogelijkheden voor hoogbouw. Ze ondersteunen daarin het initiatief van ondernemers om te investeren in circulair bouwen en zien daarin ook een belangrijke rol voor samenwerking met het onderwijs. Het realiseren van deze ambities is namelijk afhankelijk van een duurzame arbeidsmarkt.

Samenwerkingsverband Kop van de Veluwe

Het bestuurlijk samenwerkingsverband Kop van de Veluwe bestaat uit de gemeenten Elburg, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek en partners provincie Gelderland, het waterschap Vallei en Veluwe, de ondernemers en onderwijsorganisaties. Met 17 andere gemeenten maken zij weer deel uit van de Regio Zwolle, de economisch sterkst groeiende regio van Nederland. Met de gepresenteerde ambities neemt de Kop van de Veluwe een voorschot op de samenwerkingsagenda 2023-2027. Jan Nathan Rozendaal, burgemeester van Elburg en bestuurlijk trekker van de Kop van de Veluwe, benadrukt de noodzaak op de gewenste versterking van het gebied: “Langs deze en andere thema’s zorgen we voor een goed vestigingsklimaat, één waarin mensen willen blijven wonen, willen werken en recreëren. Wel zijn wij ons ervan bewust dat het één niet zonder het andere kan. Tegelijk met de investeringen in nieuwe woningen willen we ook werkgelegenheid creëren. Daarbij moeten onze bedrijven beschikken over voldoende ruimte en optimale bereikbaarheid. Dat alles in een klimaatbestendige omgeving met hoge biodiversiteit, met veel aandacht voor onze waterstromen, zowel aan de oppervlakte als in de bodem. Ofwel, het is een complexe opgave en we verwachten hiervoor de steun van de provincie Gelderland.”

Deel dit artikel