ELBURG - Dinsdag 8 november kreeg de gemeente Elburg bezoek van de Waarderingskamer. De Waarderingskamer controleert en beoordeelt gemeenten op de uitvoering van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Gemeente Elburg kreeg van de Waarderingskamer de maximale waardering: vijf sterren.

De Waarderingskamer bewaakt de kwaliteit van de WOZ-uitvoering en waar nodig geven zij aan waar dit verbeterd kan worden. Op de eerste plaats in de controle die zij uitvoeren komt de kwaliteit van WOZ-taxaties, aangezien een juiste taxatie een van de belangrijkste voorwaarden is voor het vertrouwen van de betrokkenen in de uitvoering van de WOZ. In gemeente Elburg gaat dit uitstekend volgens de Waarderingskamer: waar de gemeente eerst op vier sterren stond, heeft zij nu vijf sterren gekregen. Wethouder Lyda Sneevliet-Radstaak is erg blij met dit resultaat: 'In de afgelopen drie jaar hebben de medewerkers van WOZ-gegevensbeheer en Belastingen er echt de schouders ondergezet. Zij wilden het graag goed doen voor de mensen waar het om gaat. Daardoor kloppen de WOZ-beschikkingen in hoge mate, loopt het proces goed en krijgt de gemeente op tijd de financiën binnen.'

Proces

In de jaarlijkse periode van de verspreiding van de WOZ-aanslagen, begin februari, krijgt de gemeente vaak veel vragen betreffende de WOZ. Door de medewerkers van WOZ-gegevensbeheer en Belastingen wordt per huishouden gekeken naar wat een correcte aanslag is. Hoewel het iedereen vervolgens vrij staat om bezwaar te maken of in beroep te gaan tegen de aanslag, geeft de gemeente Elburg aan dat er steeds minder bezwaren worden ingediend. De reden hiervoor is dat de basisgegevens omtrent WOZ-waardes, denk bijvoorbeeld aan de gebruiksoppervlakte van een woning of pand, goed bepaald zijn.

Inzet inkomsten

De inkomsten die de gemeente Elburg ontvangt uit de belastingen en heffingen die gemoeid gaan met de WOZ, een bedrag van rond de € 4,4 miljoen (op een totale begroting van € 66 miljoen), worden ingezet voor samenlevingsbrede ondersteunende onderwerpen. Aangezien het geld van de heffingen naar de algemene middelen gaat, kunnen er allerlei zaken van bekostigd worden: van onderhoud aan lantaarnpalen tot subsidies en uitkeringen.

Deel dit artikel