playbutton Live Luisteren

Nachtprogramma

Door: Non-stop
00:00 - 08:00

Nieuwjaarsspeech Harderwijk ‘Samen Kleurrijk’ 

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Harderwijk heeft burgemeester Harm-Jan van Schaik een toespraak gehouden.

De burgemeester begon zijn speech met een hartelijk welkom aan de inwoners van Harderwijk en Hierden. Enkele speerpunten van deze toespraak waren: de menselijke maat, bouwen aan de stad, Het nieuwe boulevardgebied en de hulpverlening.

Nieuwjaarsspeech 2019

Beste Harderwijkers en Hierdenaren, beste gasten,

Het is een groot voorrecht om u welkom te heten in het Huis Van Ons Allemaal. Mooi dat we hier samen zijn. Ieder met onze eigen achtergrond, levensloop en talenten. Samen vormen we de stad. Een kleurrijke stad, met inwoners, bedrijven en organisaties die allemaal bijdragen. Ieder op een eigen manier en vanuit een eigen motivatie. 

Vandaag denk ik hierbij in het bijzonder aan de op oudejaarsdag overleden Bert Kaasschieter, wie kent hem niet. Een man die zijn talenten jarenlang heeft ingezet voor de Sinterklaasactiviteiten en de Oranjevereniging in onze stad. In gedachten zijn wij bij zijn familie en vrienden. 

Iedereen heeft iets bij te dragen. Talloze verhalen uit Harderwijk en Hierden bewijzen dit. Verhalen van vaak gewone mensen die opkomen voor hun buurt en voor de mensen om hen heen. 

Ik neem u graag mee naar de Frederik Hendriklaan. Hier sprak ik een man, we noemen hem Henk, die aangaf dat velen zijn straat asociaal noemen. Hij vertelde me dat het hem raakte. “Er woont een mevrouw die psychisch met zichzelf in de knoop zit. Samen met de buurvrouw zorg ik ervoor dat zij buitenkomt en aanspraak heeft. Als iemand het einde van de maand even niet haalt, komt er voor hen toch eten. We kijken naar elkaar om. Als we gekke dingen zien, benoemen we dat en spreken we elkaar aan. En in de zomer hebben we in onze voortuinen veel contact met elkaar. We waren hier niet voor het azc; inmiddels is het rustig. Een van de bewoners van het azc maakt zelfs elke dag de straat schoon. Ik woon hier bijna heel mijn leven en ga hier nooit meer weg. Het klopt we zijn asociaal, akelig sociaal is het hier.”

Henk vindt dat hij iets moet doen voor zijn directe woonomgeving. Dat vind ik mooi. En ik heb het gevoel dat er weer meer mensen opstaan en belangeloos hun verantwoordelijkheid nemen. Voor de buurt én voor de ander. Dat werkt inspirerend. Het is dus belangrijk om verhalen zoals die van Henk te delen en te werken aan akelig sociale buurten. 

De menselijke maat 

Het bezoek aan Henk deed me ook beseffen, dat we het niet moeten hebben over wijken, straten, groepen en dossiers. Het gaat juist over mensen. Dat is voor mij ook de kern van het collegeprogramma 2018-2022 ‘Aanpakken met ambitie’. Op tal van thema’s hebben we ambities: veiligheid, economie, duurzaamheid, dienstverlening en sociaal domein. En bij alles wat we ontwikkelen en uitvoeren, behoort de menselijke maat centraal te staan. 

Als iemand bij ons aanklopt voor zorg en ondersteuning, dan komen we samen tot passende oplossingen. Dat vergt soms een andere aanpak en creativiteit. Zo willen we vicieuze cirkels in het leven van mensen doorbreken. Tijdens deze collegeperiode maken we daar concreet werk van.

De menselijke maat is ook belangrijk in de dienstverlening van de gemeente. Als je een paspoort of een omgevingsvergunning wilt aanvragen, dan moet dat zo makkelijk mogelijk kunnen. En als je een goed idee hebt, dan wil je dat dit terechtkomt op de juiste plek, bij mensen die daar ook iets mee doen. Met dat soort processen zijn we volop bezig. De mens centraal, maar dan ook écht.

Bouwen aan de stad 

We houden oog voor de creativiteit in onze samenleving. En betrekken graag de inwoners, organisaties en bedrijven bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. De afgelopen collegeperiode hebben we daarom ingezet op meer samenwerking met inwoners, organisaties en bedrijven. Kijk naar Heerlijk Harderwijk, de totstandkoming van de aanpak van de vakantieparken of de diverse organisaties die samen gaan werken aan Kleurrijk Harderwijk. Dat vraagt om betrokkenheid en onderling vertrouwen. En daarop gaan we verder bouwen. 

Zo lanceerden we op 31 oktober het onlinestadsgesprek. Dit is het digitale inspraakplatform voor inwoners van Harderwijk en Hierden. Ik wil u uitnodigen om uw ideeën in te brengen, over een thema dat u aan het hart ligt. U kunt op zoek naar medestanders voor uw idee. Ook kunt u op het inspraakplatform meedenken over bestaande voorstellen. Zo bouwen we samen aan onze stad. 

Het nieuwe boulevardgebied 

Verheugd ben ik dat ik nóg 6 jaar uw burgemeester mag zijn. De afgelopen ambtstermijn is omgevlogen. Met drie raden en drie colleges mocht ik samenwerken aan de vooruitgang van ons Harderwijk. Er is veel gebeurd, in onze stad en in de wereld. En toch houden we hier in Harderwijk een goede balans in emotie en ratio. Dat vind ik mooi aan deze gemeente. Er wordt in Nederland volop gediscussieerd: de Gele Hesjes, de Pietendiscussie, het Vluchtelingenvraagstuk.  Maar wat is nou de essentie van deze discussies? En voeren we het gesprek daarover? Onvrede begint vaak dichtbij huis. Ik koester de de waarden in Harderwijk om er samen uit te willen komen. Een groot goed.

Tal van mensen, organisaties en bedrijven werken eraan mee om Harderwijk en Hierden mooier en aantrekkelijker te maken. Ik denk aan de klankbordgroep, die meedacht over de toekomstige invulling van de Wellen en ik noem ook het vernieuwde boulevardgebied, dat op 26 april feestelijk is teruggegeven aan de stad. Ik hoor van veel mensen dat ze er trots op zijn. Dat is mooi, want gezamenlijke trots werkt verbindend. En vanuit die verbinding ontstaat begrip. Ik noem ook de stap naar Harderwijk als Regenbooggemeente. Iedereen is van waarde, ongeacht je geaardheid. 

Natura2000

Toen ik hier in 2013 begon als burgemeester, gingen we op zoek naar het Verhaal van de Stad. Naar het DNA van Harderwijk en Hierden. Dat was een hele zoektocht. Inmiddels bespeur ik een gevoel van trots. Ons zelfbewustzijn is gegroeid. Ook over de rol die we als stad hebben te vervullen voor de volgende generatie. Welke verantwoordelijkheid nemen we op het gebied van duurzaamheid? Natura2000, het Europees netwerk van beschermde natuurgebieden, knelt soms. Bijvoorbeeld als het gaat om de vraag of er windmolens in het bos mogen komen. We moeten daarover het gesprek durven voeren. Een gesprek over ambities en hoe we die samen waarmaken, ook als het soms schuurt.

Inspirerende TED Talks 

Op 31 oktober vond op deze plek de tweede editie van TEDx Harderwijk plaats. Ibtisam Boularhouz deed haar verhaal. Van huis-uit kreeg ze mee dat van binnen alle mensen gelijk zijn. En toen ze eenmaal arts was, zag ze het zelf: we zijn van binnen allemaal gelijk. Letterlijk. Ga dus op zoek naar dingen die hetzelfde zijn in anderen. En dúrf kleur te brengen in het leven van anderen. Heel treffend was de presentatie van de Harderwijker vormgever Noël Straakenbroek. Tijdens een project in St. Jansdal merkte ze de uitwerking van bepaalde kleuren op kinderen en ouders. Ze besloot een oude droom te vervullen: kleur brengen in het leven van kinderen, waar ook ter wereld. 

Hulpverlening

Iedereen draagt bij, op zijn of haar manier. De hulpverleners in Harderwijk en Hierden. Stuk voor stuk gedreven mensen die hun werk doen met betrokkenheid. Er wordt in de hulpverlening sterk gekeken naar cijfers en normen die moeten worden behaald. Maar uiteindelijk draait het om mensen. Wat maken hulpverleners mee? Wat doet dat met hen? En hoe gaan zij om met situaties?  Dat vraagt om respect!

Ik noemde al het St. Jansdal. Oudejaarsnacht bezocht ik de Spoedeisende Hulp, onder de indruk van toewijding aan de patiënt. Vanaf 1 maart 2019 gaat ‘ons’ ziekenhuis de zorg continueren in Lelystad en Dronten. Wat is hier door velen hard gewerkt, aan zorg voor wie het nodig heeft. Iets om trots op te zijn.

Vrijwilligers 

Ik denk vooral ook aan de vele vrijwilligers in Harderwijk en Hierden die hun werk op de achtergrond doen. Met hun tomeloze inzet kleuren ze de stad een beetje mooier. Al met iets kleins kun je het leven van een ander een beetje mooier maken. Eigenlijk zijn we allemaal vrijwilliger. Ieder op onze eigen wijze. Laten we onze stad samen een beetje mooi kleuren.

Mede namens de gemeenteraad en het college van ons Harderwijk, wens ik u allen een gezond, betrokken en kleurrijk 2019 toe!

Terug

Nieuws melden

Uitzending Gemist

Maandag
00:00 - 07:00 Nachtprogramma
07:00 - 09:00 Goedemorgen Nunspeet
09:00 - 11:00 Muziek Boetiek
11:00 - 12:00 Hollands Trots
12:00 - 14:00 Eet u smakelijk
14:00 - 15:00 Vooruit Achteruit
15:00 - 17:00 klaas in de middag
17:00 - 17:30 Rombombarie
17:30 - 18:00 Nonstop
18:00 - 19:00 Tijd Voor Een Feestjuh
19:00 - 21:00 De Maandagavondshow
21:00 - 22:00 De Ned.talige Top 10
22:00 - 23:00 Blues in alle stijlen
23:00 - 23:59 Late Night Gospel
Dinsdag
00:00 - 07:00 Nachtprogramma
07:00 - 09:00 Goedemorgen Nunspeet
09:00 - 11:00 Muziek Boetiek
11:00 - 12:00 Hollands Trots
12:00 - 14:00 Eet U Smakelijk
14:00 - 15:00 Vooruit Achteruit
15:00 - 16:00 Startracks
16:00 - 17:00 Senioren bij de Tijd
17:00 - 18:00 Good Music Time
18:00 - 23:00 Zendtijd voor kerken
23:00 - 23:59 Gospels van Toen
Woensdag
00:00 - 07:00 Nachtprogramma
07:00 - 09:00 Goedemorgen Nunspeet
09:00 - 11:00 Muziekboetiek
11:00 - 12:00 Hollands Trots
12:00 - 14:00 Eet u smakelijk
14:00 - 15:00 Vooruit Achteruit
15:00 - 16:00 Dwars door de 60's
16:00 - 17:00 De Groenehoek
17:00 - 18:00 Big Fun
18:00 - 19:00 Hollandse Nieuwe
19:00 - 20:00 Fermate
20:00 - 21:00 Brass Harmonie
21:00 - 22:00 Jazz Connection
22:00 - 23:00 Jet's Geht's Los
23:00 - 23:59 Haal het doek maar op
Donderdag
00:00 - 07:00 Nachtprogramma
07:00 - 09:00 Goedemorgen Nunspeet
09:00 - 11:00 Muziek Boetiek
11:00 - 12:00 Hollands Trots
12:00 - 14:00 Eet U Smakelijk
14:00 - 15:00 Uurtje Hogendoorn
15:00 - 17:00 Radio van Toen
17:00 - 17:30 Rombombarie
17:30 - 18:00 Nonstop
18:00 - 19:00 Hollandse Nieuwe
19:00 - 20:00 Klein Binnenhof
20:00 - 21:00 Music Mission
21:00 - 23:00 Crossroads
Vrijdag
00:00 - 07:00 Nachtprogramma
07:00 - 09:00 Goedemorgen Nunspeet
09:00 - 11:00 Muziek Boetiek
11:00 - 12:00 Hollands Trots
12:00 - 14:00 Eet u smakelijk
14:00 - 16:00 Je Maatje In Muziek
16:00 - 18:00 A28
18:00 - 19:00 Hits na de Spits
19:00 - 20:00 Hit Revue
20:00 - 22:00 Sport van Morgen
22:00 - 23:59 Beatbox
Zaterdag
00:00 - 07:00 Nachtprogramma
07:00 - 09:00 Goedemorgen Nunspeet
09:00 - 12:00 Muesli
12:00 - 14:00 Bonte in de Middag
14:00 - 18:00 Sportmarathon
18:00 - 19:00 Haal het doek maar op
21:00 - 23:00 Maatje in Muziek
23:00 - 23:59 Midnight Music
Zondag
00:00 - 08:00 Nachtprogramma
08:00 - 09:00 Fermate
09:00 - 12:00 Kerkuitzending
12:00 - 14:00 Van Start met Ben Metz
14:00 - 15:00 Sounds of the Weekend
15:00 - 16:00 Nederlands op z'n best
16:00 - 18:00 Radio van Toen
19:00 - 21:00 Tweedraai
21:00 - 22:00 Jet's Geht's Los
22:00 - 23:59 Sterren NL top 20
img

Het Weer

Nederlands top 10

RTV Nunspeet Nederlandse Top 10

Positie Van Titel / Artiest
1 1 = Verslaafd aan jou / Andre Hazes Jr
2 3 Vergeef / Wesly Bronkhorst
3 5 Zuiver hart / Grad Damen
4 4 = Oneindig / Belinda Kinnaer & Wolter Kroes
5 2 Gebarentaal / Monique Smit
6 10 Liefde is magie / Jeffrey Heesen
7 6 Kus me snel / Alex
8 Nieuw! Om en om / Ancora
9 8 Zij weet het / Tino Martin
10 9 Duurt te lang / Davina Michelle

Kanshebbers

Positie Van Titel / Artiest
1 1 = Mijn hart gaat boem boem / Frank van Etten
2 2 = Mijn mooie nederland / Dries Roelvink
3 3 = Je hoeft niet alleen / Rob Dekay
4 4 = Visite / Rox van Driel
5 5 = Zoals 't toen was / Jaman

1Verslaafd aan jou / Andre Hazes Jr

2Vergeef / Wesly Bronkhorst

3Zuiver hart / Grad Damen