Ankeiler: Inwoners van Hulshorst reageren geschokt nu duidelijk is geworden dat een deel van 'hun' Hulshorsterzand in het broedseizoen op slot gaat.

- Inwoners van Hulshorst reageren geschokt nu duidelijk is geworden dat een deel van 'hun' Hulshorsterzand in het broedseizoen op slot gaat. De provincie Gelderland heeft dat eerder vandaag bekend gemaakt. Volgens Wijnand Kooijmans van de plaatselijke buurtvereniging is er totaal niet naar hen geluisterd. "Dit gaat te ver."

De provincie wil het natuurgebied Hulshorsterzand van 15 maart tot september afsluiten om kwetsbare natuur te beschermen. Kooijmans is op z'n zachts gezegd niet blij. "We snappen dat het niet goed gaat met de natuur, maar het gebied dat de provincie nu wil afsluiten, is gewoon veel te groot."

Zie ook: Deze plekken op de Veluwe gaan dicht tijdens het broedseizoen

De bewoners mochten meepraten over de plannen, maar volgens Kooijmans is daar niks mee gedaan. "De provincie heeft totaal niet naar ons geluisterd. Er is geen draagvlak voor dit plan. De provincie had eerst naar andere zaken moeten kijken om de natuur te beschermen."

Stikstof

Ook vanuit Kootwijk reageren inwoners teleurgesteld. Daar is de provincie van plan een deel van het natuurgebied Kootwijkerzand af te sluiten. Paul Milo van Kootwijk Vooruit noemt dat gebied 'fors'. "We wisten natuurlijk wel dat dit er al aan zat te komen, maar we hadden liever een wat minder groot afgesloten gebied gezien."

Milo erkent dat het niet goed gaat met de Veluwse natuur en dat die verstoring deels door mensen wordt veroorzaakt. "Maar er zijn ook andere oorzaken, zoals stikstof. Wij vinden het heel jammer dat daar nog niet naar gekeken is. Nu lijkt het net alsof recreanten de enige zijn overlast veroorzaken, terwijl er dus meer is."

Zie ook: Delen Veluwse natuur mogelijk op slot: 'Ze willen de mooiste gebieden afsluiten'

Petitie

Milo wil graag met de provincie en terreinbeheerder Staatsbosbeheer in gesprek blijven. "Het is nog een conceptplan, we kunnen onze mening nog geven. Dat gaan we ook zeker nog doen", zegt hij.

Ook Kooijmans uit Hulshorst geeft aan dat het laatste woord over de plannen nog niet gezegd is. "Wij strijden door, want hier gaan we niet mee akkoord." Hij noemt het oprichten van een website. "Zodat we kunnen uitleggen wat er echt staat te gebeuren." Daarnaast zijn de Hulshorsternaren van plan een petitie te starten, "zodat iedereen kan zien hoeveel weerstand er tegen dit plan is."

Als alle provincieplannen doorgaan, is het de bedoeling dat het broedseizoen voor het eerst in 2023 op slot gaat.

Zie ook: Bewoners Veluwe in spanning: gaat de natuur 'op slot'?