Afdrukken
Ankeiler: Er vindt alsnog een laatste bijeenkomst plaats met de klankbordgroep van bewoners van de Bovenweg.

- Er vindt alsnog een laatste bijeenkomst plaats met de klankbordgroep van bewoners van de Bovenweg. Dat geeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet aan naar aanleiding van de onrust die is ontstaan nadat deze bijeenkomst aanvankelijk was afgezegd.

Door de klankbordgroep is in een brief aan de gemeente aangegeven dat het doel is van de groep om tot consensus te komen.
Het college zegt dat dit de interpretatie is van de groep zelf maar niet overeenkomst met de vooraf bepaalde rol.
Geconstateerd wordt dat er veel gemeentelijke schappelijke belangen bestaan bij de aanwonenden van de Bovenweg maar dat in de gesprekken ook individuele belangen zijn gehoord. Om die reden heeft, zo zegt het college, de klankbordgroep ook geen mandaat namens de buurt. De klankbordgroep is een afvaardiging van de buurt en bedoeld om de belangen goed in beeld te krijgen.

Erkend wordt dat de veiligheid van de Bovenweg in het gehele proces voorop staat. En is ook als afwegingskader opgenomen in het proces. Op dit moment is er alleen nog sprake van een tracévariant op hoofdlijnen en is er geen concreet plan. Volgens het college heeft het inspraakproces al veel opgeleverd. Op basis hiervan zijn onder meer diverse verkeersonderzoeken gestart vanwege de zorgen over de bestaande drukte en hinder. Deze worden bij het eindbesluit ook nadrukkelijk meegenomen.

Het proces heeft, zo stelt het college, bovendien alle belangen goed in beeld gebracht. Het inspraakproces is dan ook meer geweest dan alleen maar een verplichting. Het eindadvies van de klankbordgroep wordt in september verwacht.

đź’¬ WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 0341-258133 of stuur een mail: info@rtvnunspeet.nl.

Meer over

Deel dit artikel