Ankeiler: Op 17 januari is bij Elan Notarissen de stichting Hulpfonds Nunspeet opgericht.

- Op 17 januari is bij Elan Notarissen de stichting Hulpfonds Nunspeet opgericht. De deelnemende stichtingen (Stichting Verborgen Armoede Nunspeet, Stichting Voedselhulp Nunspeet, Diaconaal Platform en Stichting Kringloopcentrum ‘De Cirkel’) hebben ieder een bestuurslid afgevaardigd en Egbert Ribberink zal als betrokken burger de voorzittersrol op zich nemen.

Als de inschrijving bij de kamer van koophandel ook rond is, kan een bankrekening geopend worden. Met alle (nieuwe) eisen aan transparantie en het tegengaan van witwassen van gelden, blijken al die stappen meer tijd te nemen dan vooraf was voorzien. Hulpfonds Nunspeet hoopt dan ook dat mensen hun steun aan het fonds nog even vast willen houden en zodra de bankrekening rond is, deze alsnog beschikbaar willen stellen. De gemeente Nunspeet zal de bijdragen die in komende maanden binnenkomen gaan verdubbelen!

Aanvragen

Aanvragen kunnen door inwoners van Nunspeet via de website van de stichting (hulpfondsnunspeet.nl) worden ingediend. De aanvragen zullen niet door het bestuur, maar door een anonieme commissie worden behandeld. Bijdragen zullen voornamelijk bestaan uit goederen en betalingen van aankopen voor van mensen die deze goederen hard nodig hebben, maar niet kunnen betalen. “Het zal een hele uitdaging worden om alle aanvragen snel en zorgvuldig af te handelen, maar we gaan onze best doen om zo snel als kan, zo veel mogelijk mensen in Nunspeet, die moeilijk rond kunnen komen, te helpen. Tegelijkertijd gaan we samen met onze partners en de gemeente in gesprek over de aanvragen en wat er nodig is. We kunnen incidenteel helpen, maar willen graag dat er structureel iets gebeurd aan armoede en achterstanden. Het is onze overtuiging dat we in de zorg voor deze kwetsbare groep kunnen laten zien, waar we als samenleving voor staan en wie we willen zijn. We vinden het een voorrecht om ons daar op deze wijze, samen met alle partners en sponsoren in gezamenlijkheid voor in te zetten’, aldus de kersverse nieuwe voorzitter Egbert Ribberink.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 0341-258133 of stuur een mail: info@rtvnunspeet.nl.