Ankeiler: Het bestuur van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs (CNS) te Nunspeet is voornemend De Morgenster en de Petraschool in Nunspeet te fuseren in 2024.

- Het bestuur van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs (CNS) te Nunspeet is voornemend De Morgenster en de Petraschool in Nunspeet te fuseren in 2024. Het college van burgemeester en wethouders heeft het voorstel deze week goedgekeurd. De bedoeling is dat beide scholen in 2025 intrek nemen in het nieuw te bouwen IKC Oost.

Het schoolbestuur van CNS heeft het voornemen om De Morgenster en de Petraschool per 1 augustus 2024 te fuseren. De Morgenster en de Petraschool zijn twee zelfstandige, protestants-christelijke basisscholen in Nunspeet en vallen beide onder het bestuur van CNS. Met de fusie tussen deze twee scholen, wil het schoolbestuur van CNS de continuïteit van kwalitatief goed onderwijs in Nunspeet waarborgen binnen het nieuw te ontwikkelen IKC.

Mooie samenwerkingen mogelijk

Op beide scholen zitten ruim 200 leerlingen met ieder hun eigen schoolgebouw. Het plan is dat beide scholen intrek nemen in het nieuw te bouwen Integraal Kind Centrum (IKC) aan de Oosteinderweg. Verwacht wordt dat dit in 2025 klaar is, naast de scholen nemen ook de kinderopvangorganisaties Stichting kindcentrum Nunspeet (SKN) en Stichting protestants christelijke peuterspeelzalen (SPCP) hun intrek in het gebouw. Er is veel ruimte in en rondom het gebouw en het nieuwe sportpark De Wiltsangh ligt er erg dichtbij. Zo zou de buitenschoolse opvang samen kunnen werken met de sportclubs op het sportpark en de basisscholen zouden gebruik kunnen maken van de nieuwe sporthal en bijbehorende voorzieningen.

Tijdens het huidige schooljaar zullen ze verder gaan toewerken naar een samenwerking tussen de beide scholen. De voorgenomen fusiedatum van beide scholen is augustus 2024. Ze verwachten dat het pand in 2025 opgeleverd gaat worden, dan gaan de scholen fysiek samen. Tot die tijd zal er vooral op de achtergrond meer toenadering zijn over de onderwijskundige werkwijzen.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 0341-258133 of stuur een mail: info@rtvnunspeet.nl.

Meer over

Deel dit artikel