Ankeiler: Alle inwoners hebben het recht om over de juiste middelen te beschikken om in het levensonderhoud te voorzien.

- Alle inwoners hebben het recht om over de juiste middelen te beschikken om in het levensonderhoud te voorzien. Het plan is tot stand gekomen met onder andere de hulp van inwoners uit de gemeente. Het college van B&W legt het plan op 8 juni a.s. voor aan de commissie Maatschappij en Middelen, waarna de gemeenteraad gevraagd wordt het plan vast te stellen.

De gemeente wil aan de slag met vijf focuspunten: preventie, aanpak kinderarmoede, betaalbare zorg, stimuleren gebruik van bestaande regelingen en perspectief bieden. Dit kan door bijvoorbeeld:

• een compensatie eigen risico-regeling op te zetten;

• aan te sluiten bij Stichting Leergeld;

• het gebruik van saneringskredieten in de schuldhulpverlening laagdrempeliger maken.

Wethouder Jennifer Elskamp: "Iedereen in onze gemeente moet kunnen meedoen, zich ontwikkelen en ondersteuning krijgen waar dat nodig is. Zo hebben we dat verwoord in onze visie Sociaal Domein. Bestaanszekerheid is een belangrijke basis voor het kunnen meedoen in onze samenleving en voor persoonlijke ontwikkeling. Nadenken over de dag van morgen en niet alleen maar bezig hoeven zijn met wat je vandaag moet doen om te overleven."

Integrale aanpak

Het plan past binnen de kaders van het Beleidsplan Sociaal Domein. Hiermee wordt ingezet op een integrale aanpak in het sociaal domein. In 2019 zijn de Nota Bestaanszekerheid en het Beleidsplan Schuldhulpverlening vastgesteld door de raad. Deze plannen worden nu herijkt en samengevoegd tot één integraal plan.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 0341-258133 of stuur een mail: info@rtvnunspeet.nl.

Meer over

Deel dit artikel