RTV Nunspeet

RTV Nunspeet

advertentie
Geschreven door RTV Nunspeet
6 juni 2023 14:18


Harderwijk gaat samenwerken voor veilige scholen
Foto: Harderwijk gaat samenwerken voor veilige scholen
Veilige scholen Harderwijk. Foto: Eigen foto

- Op 5 juni ondertekenden 17 partijen het Convenant Veilige Scholen in Harderwijk. Met de handtekening bekrachtigen zij de samenwerking voor het vergroten van de schoolveiligheid. In het convenant worden 3 thema’s benoemd: alcohol en drugs, kwetsbare jongeren en sociale media.

Met deze samenwerking willen de partijen zorgwekkend gedrag op tijd signaleren en overlast, vandalisme en criminaliteit waar mogelijk voorkomen. De samenwerking zorgt er ook voor dat er sneller actie kan worden ondernomen in geval van incidenten of onveilige situaties, zoals loverboypraktijken en sexting.
‘Schoolveiligheid’ gaat om de veiligheid in de breedste zin van het woord, zoals een fysiek veilig schoolgebouw, veiligheid rondom de school, de sfeer op school, omgangsvormen, omgaan met criminaliteit en/of leerlingenzorg. Het gaat ook om een klimaat waarin iedere jongere kan zijn wie hij/zij is en zich verder kan ontwikkelen.

Leren en ontwikkelen

Op school doen leerlingen niet alleen vakkennis- en vaardigheden op. Ze leren ook hoe de samenleving in elkaar zit en wat de gebruikelijke normen, waarden en omgangsvormen zijn. Een veilige omgeving op school draagt bij aan het welzijn en de ontwikkeling van jongeren.

Samen aan het werk

Bij het convenant hoort een uitvoeringsagenda. Hierin trekken de scholen, gemeenten, politie en OM samen op om invulling te geven aan de afspraken in dit convenant. Ook komt er een passende overlegstructuur. Het convenant komt voort uit het integrale veiligheidsplan en is afgesloten voor de duur van 4 jaar. Door deze samenwerking willen de partners aan leerlingen en ouders zichtbaar maken dat in alle vier gemeenten op dezelfde manier gewerkt wordt om kinderen weerbaar te maken en te begrenzen in een samenleving waarin veel invloeden op hun afkomen.

De volgende partijen hebben ondertekend:

-Christelijk College Nassau-Veluwe

-Slingerbos Levant

-Mijn School

-SOMA college

-Groevenbeek Christelijk College

-Emaus College

-Rietschans College

-MBO Landstede

-Morgencollege

-Politie Veluwe West

-Politie Lelystad Zeewolde

-Openbaar Ministerie district Oost-Nederland

-Openbaar Ministerie district Midden-Nederland

-Gemeenten Harderwijk, Ermelo, Zeewolde en Putten

💬 Mail ons!

Heb jij een tip of opmerking?  Mail naar de redactie: info@rtvnunspeet.nl of bel: 0341-258133

Ermelo  Harderwijk  Lelystad  Putten  Zeewolde Nieuws 

harderwijk voorpagina vrmg 
 
  • TV Nunspeet
  • Radio Nunspeet
  • RTV Nunspeet Visual Radio
advertentie