RTV Nunspeet

RTV Nunspeet

advertentie
Geschreven door Daniëlle Meloen
28 september 2023 10:10


Singaalpunt 'Nunspeet voor elkaar' officieel van start
Foto: Singaalpunt 'Nunspeet voor elkaar' officieel van start

- Vandaag was de aftrap van ‘Nunspeet voor elkaar’, een signaalpunt dat wekelijks open is en een spreekuur biedt over eenzaamheid. Je kan hier terecht wanneer je zelf eenzaam bent maar ook wanneer je vermoed dat iemand in je omgeving wellicht eenzaam is.

De landelijke beweging ‘één tegen eenzaamheid’ wil meer (aandacht voor) verbinding en ontmoeting, zodat eenzaamheid tegen wordt gegaan. Ook de Gemeente Nunspeet pakt dit op, samen met de coalitie van zorg- en welzijnsorganisaties. Wethouder van de Bunte heeft dit initiatief vandaag officieel geopend in de ontmoetingszaal van de Veluvine door mee te doen aan een verbindende quiz en het logo te onthullen. "Iedereen heeft een druk bestaan, maar we hebben allemaal wel een uurtje de tijd om met iemand te wandelen of een bakje koffie te drinken. Het is uiteindelijk een kleine moeite en je krijgt er heel veel voor terug" vertelt van de Bunte. Via het maatjesproject is hij al jaren maatjes met een leeftijdsgenoot waar hij iedere week iets gezelligs mee gaat doen. "Het is ook een vergissing dat het alleen maar gaat om ouderen, ook veel jonge mensen kunnen eenzaam zijn".

Aanspreekpunt Noah Koning

Noah Koning van Welzijn Nunspeet is aangesteld als aanspreekpunt. "In Nunspeet worden er al heel veel activiteiten georganiseerd door onder andere kerken, verenigingen en bedrijven. Het op te richten signaalpunt wil geen activiteiten organiseren, want er is al veel. Wat we wel willen is om een aanspreekpunt te zijn over eenzaamheid. Voel je jezelf eenzaam of ken je iemand die eenzaam is, dan kun je langskomen in de Veluvine iedere donderdag tussen 10:00 uur en 11:00 uur om van gedachten te wisselen. We zijn er niet alleen voor mensen die zelf eenzaam zijn maar ook wanneer je dit bij anderen signaleert en je wilt er iets aan doen. Daar kunnen wij bij helpen."

Eenzaamheidskennis delen

Noah vervolgt: "We hoeven het wiel niet zelf uit te vinden en er is al veel bekend over eenzaamheid. Zo heb ik gesprekken gehad over de Haagse aanpak met iemand uit Den Haag. Onlangs heb ik gesprekken gehad met PostNL omdat zij ‘eenzaamheid’ opmerken tijdens hun bezorgrondes en volgde ik een training hoe we meer mensen met een commercieel beroep kunnen inschakelen. Denk daarbij aan kappers, caissières en huisartsen. Die groepen wil ik actief gaan benaderen zodat ze waar nodig kunnen doorverwijzen naar het signaalpunt.

Drie ‘soorten’ eenzaamheid

"In de afgelopen tijd heb ik me meer in de thematiek rondom eenzaamheid verdiept. Zo wordt eenzaamheid in drie categorieën verdeeld. 1) sociaal (een hechte en intieme band met een ander hebben, 2) emotioneel (Je hebt minder contact dat je wenst) en 3) existentieel (over zingeving, dat je je verloren voelt).

Let een beetje op elkaar

Zelf heb ik weinig last van eenzaamheidgevoelens maar ik zie de groep van eenzamen wel groeien om mij heen. Én ik heb de drive om hen erbij te betrekken. Vandaar dat ik het ook waardevol vind om me in te zetten. Wat ik hoop en verwacht is dat het onderwerp meer tussen de oren gaat zitten bij de mensen. Dat mensen denken: ‘loop ik door, of knoop ik een praatje aan.’ En dan hopelijk kiezen voor het laatste. Ik heb die antenne en steeds meer mensen met mij. Als we allemaal een beetje meer op elkaar letten, maakt dat echt verschil!

Mensen die eenzaam zijn of het idee hebben dat iemand in hun omgeving eenzaam is kunnen vanaf volgende week iedere donderdag terecht in de Veluvine en binnenkort openen ze ook een online signaalpunt.

Voor de officiële opening gaf Noah iedereen de opdracht om een gesprek aan te gaan met een onbekende in de zaal, Wethouder van de Bunte is hier in gesprek met Woutje. - Foto: RTV Nunspeet
Noah is het enthousiaste aanspreekpunt van Nunspeet voor elkaar - Foto: RTV Nunspeet
Er hingen door de zaal spreuken die iemand tegen kunnen houden om een gesprek over eenzaamheid aan te gaan met iemand. - Foto: RTV Nunspeet
In deze uitspraak herkenden velen zich - Foto: RTV Nunspeet

💬 Mail ons!

Heb jij een tip of opmerking?  Mail naar de redactie: info@rtvnunspeet.nl of bel: 0341-258133

Best  Den Haag  Nunspeet Politiek 

politiek nunspeet voorpagina vrmg 
 
  • TV Nunspeet
  • Radio Nunspeet
  • RTV Nunspeet Visual Radio
advertentie