Bezorgde brief van burgemeester Van de Weerd - RTV Nunspeet

Bezorgde brief van burgemeester Van de Weerd Foto: RTV Nunspeet

Bezorgde brief van burgemeester Van de Weerd Foto: RTV Nunspeet

Beste mensen,

Zo vlak voor de kerstdagen wil ik mij nog een keer tot u richten. De reden is dat ik me zorgen maak. Het aantal besmettingen stijgt fors. In de gemeente Nunspeet is er sprake van een verdrievoudiging in de laatste weken. 

We zien goed om naar elkaar, maar mede daardoor zijn er in onze Nunspeetse samenleving veel te veel contactmomenten. Met de kerstdagen en de jaarwisseling voor de deur heb ik ernstige zorgen  over een nog verdere stijging van het aantal besmettingen. De ziekenhuizen zijn vol, en de geneeskundige zorg voor ‘niet-coronapatiënten’ komt in de knel. Veel planbare reguliere ziekenhuiszorg is inmiddels gestaakt.

Dat is ernstig!  In het bijzonder voor hen die de zorg nu nodig hebben. En het vooruitzicht is dat deze situatie de komende weken nog nijpender gaat worden.

Daarom vraag ik dringend uw aandacht voor het volgende;

  1. Meer dan de helft van alle besmettingen vindt plaats in familiekring. Het lijkt vaak zo veilig wanneer we met familie bij elkaar zijn. Ik herken dat. We proberen afstand te houden, maar dan wil je uitwonende dochter even een leuke foto van de kleinkinderen op haar telefoon laten zien, en voor je het in de gaten hebt sta je vlak naast elkaar. Daarom, beperk ook tijdens de kerstdagen de contacten met familie en vrienden, dus maximaal 3 personen op bezoek. En – hoe moeilijk ook tijdens deze dagen – houd echt afstand.
  2. Omzien naar elkaar is heel belangrijk, maar beperk het bezoek aan verzorgingstehuizen. Wees terughoudend, zoek bij voorkeur contact per telefoon en als u toch gaat, accepteer dan de regels van het tehuis, en houd je daar nauwgezet aan. De regels zijn er niet om je te plagen maar om je vader, moeder, opa of oma zo goed mogelijk te beschermen.
  3. Vanwege de lokaal sterk toegenomen besmettingsdruk verzoek ik de kerken die nog bezoekers ontvangen, opnieuw een afweging te maken ten aanzien van het kerkbezoek. Ik onderstreep het dringende advies van minister Grapperhaus om de erediensten zoveel mogelijk alleen digitaal uit te zenden.
  4. Houdt ook tijdens het ‘nieuwjaarwensen’ na de jaarwisseling voldoende afstand tot uw buren en vrienden. Bespaar je buren de gebruikelijke drie zoenen.

Ons gedrag is bepalend voor het indammen van de besmettingen. En hoe minder besmettingen, hoe minder druk op de geneeskundige zorg.

Ik wens u allen kracht en sterkte toe in deze moeilijke tijd, en weet dat velen met mij om Gods ondersteuning bidden. 

Uw burgemeester,

Breunis van de Weerd.

Deel dit artikel