PvdA/GroenLinks Nunspeet stelt vragen aan college over de kostendelersnorm - RTV Nunspeet

PvdA/GroenLinks Nunspeet stelt vragen aan college over de kostendelersnorm Foto: RTV Nunspeet

PvdA/GroenLinks Nunspeet stelt vragen aan college over de kostendelersnorm Foto: RTV Nunspeet

In opdracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is er onderzoek gedaan naar belemmeringen die bijstandsgerechtigden ervaren om hun woning te delen met andere mensen. Bij dit onderzoek is de kostendelersnorm betrokken.

Het onderzoek is op 6 november 2020 aan de Tweede Kamer toegezonden. Uit het onderzoek blijkt dat een van de belemmeringen die bijstandsgerechtigden ervaren is dat gemeenten onvoldoende maatwerk toepassen. Gemeenten passen niet of nauwelijks maatwerk binnen de Participatiewet toe, zoals het buiten werking stellen van de kostendelersnorm, het toekennen van bijzondere bijstand of het bieden van een briefadres.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wijst op de beleidsruimte die gemeenten binnen de Participatiewet hebben. Om zo ernstige gevolgen van de kostendelersnorm te voorkomen, zoals het ontstaan van dakloosheid onder jongeren. Dit ontstaat doordat ouders gekort worden op hun uitkering, vanaf de 2leverjaardag van hun kinderen. Ook het uitvoeren van mantelzorg zou kunnen leiden tot een korting.

De fractie van PvdA/GroenLinks Nunspeet heeft hierover vragen gesteld aan het college van de gemeente Nunspeet.

1. In hoeveel huishoudens in Nunspeet is de kostendelersnorm van toepassing?

2. In hoeveel van deze huishoudens is deze norm van toepassing op meer dan een generatie?

3. In hoeveel van de huishoudens uit vraag 2 heeft de gemeente ervoor gekozen om gebruik te maken van de beleidsruimte in de Participatiewet om de kostendelersnorm niet toe te passen?

4. Kunt u toelichten waarom u wel of geen gebruik maakt van de beleidsruimte die de
Participatiewet biedt met betrekking tot de kostendelersnorm?

De fractie PvdA/GroenLinks Nunspeet hoopt op deze vragen antwoord te krijgen van het college.

 

Deel dit artikel