Voorbereidingen voor zonnepanelenveld aan de Kienschulpenweg in volle gang - RTV Nunspeet

Voorbereidingen voor zonnepanelenveld aan de Kienschulpenweg in volle gang Foto: RTV Nunspeet

Voorbereidingen voor zonnepanelenveld aan de Kienschulpenweg in volle gang Foto: RTV Nunspeet

Op het voormalige terrein van De Kijktuinen, hierna Zonneveld genoemd, zijn de voorbereidingen voor een zonnepanelenveld in volle gang.

Vergunningen verleend

Alle benodigde planologische procedures zijn succesvol doorlopen. De vergunningen voor realisatie van het Zonneveld zijn verleend. De volgende stappen zijn nu het opstellen en uitvoeren van een aanbesteding en de financiering. Daarnaast is een financiële exploitatie toegevoegd van het Zonneveld waaruit blijkt dat de investeringskosten volledig gedekt
worden uit de opbrengsten. Het plangebied waarop zonnepanelen worden gerealiseerd is ongeveer 14.000 m2 groot.

Gemeente Nunspeet grondeigenaar

De gemeente Nunspeet is grondeigenaar van het gehele terrein. Doordat de gemeente grondeigenaar is kan men een of meer van de volgende drie rollen kiezen bij de ontwikkeling van het Zonneveld, namelijk: eigenaar, producent en exploitant.

Relatief klein van omvang

In vergelijking met andere Zonnevelden die worden aanbesteed in Nederland is De Kijktuinen relatief klein van omvang. Dit beperkt naar verwachting het aantal beschikbare partijen die bereid zullen zijn om dit project te realiseren. Vanuit dit oogpunt wordt geadviseerd om niet te veel en te zware geschiktheidseisen en gunningscriteria te hanteren om te voorkomen dat er voldoende partijen geïnteresseerd zijn.

Subsidie van € 1.140.000,-

Er is een subsidie van € 1.140.000,- verstrekt voor dit zonnepanelenveld aan de Kienschulpenweg. De verwachting is dat de investering leidt tot een positief eindresultaat. Het risico van een investering in zonnepanelen is relatief gezien heel klein. Dit komt omdat de verwachte jaarlijkse elektriciteitsproductie zeer goed vooraf is in te schatten. Bovendien is het risico van deze investering nog kleiner doordat een groot deel van de afname van de geproduceerde energie van het Zonneveld bestemd is voor Sportpark de Wiltsangh.

 

Deel dit artikel