21 appartementen aan de Driestweg op het terrein naast de kerk - RTV Nunspeet

21 appartementen aan de Driestweg op het terrein naast de kerk Foto: RTV Nunspeet

21 appartementen aan de Driestweg op het terrein naast de kerk Foto: RTV Nunspeet

In december 2019 is er bij de gemeente Nunspeet een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voorde realisatie van 21 appartementen aan de Driestweg 6. Dit terrein is gelegen naast de Driestwegkerk in Nunspeet.

Deze aanvraag betreft een plan in het kader van Woningbouw op Maat. Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan Stationslaan Oost Bestemmingsplan Centrum, waarin de locatie de bestemmingen ‘Centrum’ en ‘Verkeer’ heeft.

De gevraagde omgevingsvergunning kan alleen worden verleend als van het bestemmingsplan wordt afgeweken met toepassing van de uitgebreide afwijkingsprocedure.

De gemeenteraad is gevraagd een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen af te geven om af te wijken van het geldende bestemmingsplan voor de realisatie van 21 appartementen aan de Driestweg. Nadat de gemeenteraad de (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven en er geen zienswijzen worden ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning en de vergunning ongewijzigd wordt verleend, kan er overgaan worden tot verlening van de omgevingsvergunning.

Deel dit artikel