‘Historische moment’ voor LHBTI+gemeenschap in Nunspeet (VIDEO) - RTV Nunspeet

‘Historische moment’ voor LHBTI+gemeenschap in Nunspeet (VIDEO) Foto: RTV Nunspeet

‘Historische moment’ voor LHBTI+gemeenschap in Nunspeet (VIDEO) Foto: RTV Nunspeet

Ze hebben er lang voor gestreden, maar uiteindelijk ook voor elkaar gekregen: afgelopen donderdag heeft de Nunspeetse gemeenteraad unaniem de zogenoemde ‘Inclusie Agenda’ aangenomen. Doelstelling is dat iedereen in de Nunspeetse samenleving mag meedoen. Iedereen moet volwaardig mee kunnen doen. Naast mensen met een beperking en ouderen, wordt daarbij ook expliciet gesproken over de LHBTI+gemeenschap. Volgens de PvdA GroenLinks een ‘historisch moment’.

In eerste instantie werd de LHBT+gemeenschap niet expliciet benoemd in de zogenoemde agenda. Maar nadat Gemeentebelang, CU en CDA met een motie kwamen waarin ook de motie van PvdA Groen Links werd opgenomen, was dat wel het geval. Arie Harteveld van de ChristenUnie geeft aan waar het om draait: ‘Het gaat er om dat iedereen in Nunspeet welkom moet zijn, waardering krijgt en eigen keuzes kan maken. Mensen moeten niet uitgesloten worden.’ Dat dat niet vanzelf gaat is Harteveld zich bewust: ‘Iedereen de hele samenleving moet er naar handelen. Het verreist een cultuurverandering dat iedereen zich bewust is van de drempels die gelijkwaardigheid in de weg staat’.

Regenboogvlag

Dat er drempels zijn is de afgelopen tijd wel duidelijk geworden, zeker ook voor leden van de LHBTI+gemeenschap. Zo werd op 8 oktober 2018 de regenboogvlag aangeboden aan de burgemeester van Nunspeet. Maar de vlag wapperde uiteindelijk op Coming Outday (11 oktober) niet op het gemeentehuis. Dat lag destijds volgens burgemeester Breunis van de Weerd ‘te gevoelig’.

En dat is kennelijk nog steeds zo. Op de vraag of de vlag komende Coming Outday wel gaat wapperen op het gemeentehuis van Nunspeet, antwoordt gemeentevoorlichter Wob Meijering: “Onze lijn voor wat betreft het vlaggen is niet gewijzigd. We hebben een vlaggenprotocol en daarin komt de regenboogvlag niet in voor.” Op de vraag of hij of de burgemeester dit verder wil toelichten antwoordt Meijerink: “We hebben er geen behoefte aan om opnieuw deze discussie op te rakelen. Het stadpunt van de gemeente is helder.”

Maar het feit dat er op 9 oktober jongstleden -11 oktober viel toen op een zondag- een gesprek is geweest tussen leden van de LHBT+gemeenschap en de wethouder en ambtenaren wordt door PvdA GroenLinks-burgerraadslid Sander Kouwenberg als heel positief ervaren: ‘Deze momenten waarbij Nunspeetse LHBTI+ inwoners de moed hebben gehad om te spreken over hun ervaringen, hun angsten en over wat er beter moet, zijn als heel bijzonder en dapper ervaren.’

Hoop

Het feit dat de inclusieagenda unaniem is aangenomen in Nunspeet, geeft Kouwenberg dus hoop: “Voor al deze mensen zijn we nu verheugd én trots dat ze onderdeel zijn van de Inclusie Agenda. We zien dat het college het onderwerp zeer serieus neemt, hebben vertrouwen in de aanpak van betrokken ambtenaren en zijn er van overtuigd dat in deze vorm Nunspeet ook voor LHBTI+ers een woonplaats wordt waar écht iedereen écht mee kan doen.”

Deel dit artikel