Regionale samenwerkingsagenda sport vastgesteld - RTV Nunspeet

Regionale samenwerkingsagenda sport vastgesteld Foto: RTV Nunspeet

Regionale samenwerkingsagenda sport vastgesteld Foto: RTV Nunspeet

De samenwerkingsagenda Sport en Bewegen Noord-Veluwe 2020-2023 vastgesteld. De agenda beschrijft acht onderwerpen waarin de Noord-Veluwse gemeenten de komende jaren gezamenlijk optrekken. Deze samenwerkingsagenda is het vervolg op de nota Noord-Veluwe Sport! 2013-2020.

Onderwerpen

In totaal zijn acht onderwerpen benoemd in de samenwerkingsagenda. Die onderwerpen variëren van duurzame sportinfrastructuur en evenementen tot uitbreiding van het aantal Open Clubs en het versterken van de kerngroepen lokale sportakkoorden. Elke gemeente is kartrekker van een onderwerp. Deze kartrekker begeleidt de uitwerking van het onderwerp en bewaakt de voortgang. De samenwerkingsagenda is bepalend voor de regionale bestuurlijke en ambtelijke overleggen.

Nieuwe kansen

De lokale sportakkoorden hebben de gemeenten zicht gegeven op onderwerpen met een gezamenlijk belang. Ook is gekeken naar onderwerpen die nog beter voor de dag kunnen komen als de samenwerking tussen de gemeenten meer aandacht krijgt. De samenwerkingsagenda gaat dus ook over vraagstukken rondom sportvoorzieningen, het programmeren van arrangementen voor sportstimulering en verenigingsondersteuning.

Deel dit artikel