RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Foto: Foto: Pixabay

RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Foto: Foto: Pixabay

- RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Kort gezegd komt het neer op het in kaart brengen van de arbeidsrisico’s binnen uw organisatie. Benieuwd hoe dit precies in zijn werk gaat? Wij zetten het hieronder voor u op een rij.

Voor wie is de RI&E verplicht?

Alle organisaties met minimaal 1 fte aan werknemers moeten een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie maken, ook wel RIE genoemd. Heeft u wel medewerkers maar werken zij bij elkaar minder dan 1 fte (oftewel minder dan 40 uur per week)? Dan is alleen een verkorte RI&E verplicht. Dit is de Checklist Gezondheidsrisico’s.

Het doel van de RI&E

Het doel van het maken van een RI&E is het verbeteren van:

• De veiligheid binnen uw organisatie

• De gezondheid van uw medewerkers

Door alle risico’s in kaart te brengen, kunt u hier vervolgens doelgericht aan werken. Hiermee verbetert u de werkomgeving, wat ten goede komt aan de prestaties van medewerkers. Ook draagt dit bij aan het terugdringen van verzuim.

De stappen van de RI&E

Het maken van een RI&E gebeurt in vier stappen:

1: Inventarisatie

Er wordt een inventarisatie gemaakt van de risico’s binnen uw organisatie. Hierbij wordt gekeken naar:

• Veiligheids- en omgevingsrisico’s

• Fysieke risico’s

• Psychosociale risico’s

2: Evaluatie

Bij de evaluatie worden de risicopunten uit stap 1 op volgorde van urgentie gerangschikt. Het belangrijkste/grootste risico komt bovenaan de lijst te staan.

3: Plan van aanpak

Aan een risico-inventarisatie zonder verdere actie heeft uw organisatie niet veel. Daarom dient er ook een plan van aanpak gemaakt te worden. In het plan van aanpak wordt beschreven wat uw organisatie gaat doen om de risico’s te vermijden of verkleinen.

4: Toetsen

In de meeste gevallen moet de RI&E getoetst worden. Dit moet gedaan worden door een gecertificeerde arbodienst/deskundige. Organisaties die minder dan 25 medewerkers in dienst hebben en een erkend branche RI&E-instrument beschikbaar hebben, zijn vrijgesteld van de toetsing.

Hoelang is de RI&E geldig?

Er is geen termijn vastgesteld voor de geldigheid van de RI&E. Wel bent u verplicht om ervoor te zorgen dat de RI&E actueel is. Bij veranderingen binnen uw organisatie (denk aan nieuwe producten, nieuwe machines of een reorganisatie) bent u daarom verplicht de RI&E bij te werken. De RI&E moet dan ook opnieuw getoetst worden.

Wiens verantwoordelijkheid is de RI&E?

De RI&E is verplicht en de werkgever is hiervoor verantwoordelijk. Dit geldt zowel voor het opstellen en uitvoeren van de RI&E (met bijbehorend plan van aanpak).

Zelf doen of uitbesteden?

De toetsing moet u verplicht door een deskundige laten doen. Voor de overige stappen is het inschakelen van een deskundige niet verplicht. De meeste werkgevers kiezen hier wel voor. Dit scheelt u als werkgever namelijk enorm veel uitzoekwerk en gedoe.

Gemakkelijk en snel een goede RI&E deskundige voor uw organisatie vinden? Kijk op HR Navigator.

Deel dit artikel