Flink tekort jeugdzorg over 2021. Foto: Pixabay

Flink tekort jeugdzorg over 2021. Foto: Pixabay

NUNSPEET - Het tekort op de jeugdzorg komt voor de gemeente Nunspeet over 2021 vermoedelijk uit op 1,2 miljoen euro. Een flink bedrag, zo werd aangegeven in de raadscommissie maatschappij en middelen.

Dat is ook reden tijdens een extra vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) te spreken van een valse start van het kabinet. Dat geeft wethouder Leen van der Maas aan als vertegenwoordiger van Nunspeet bij die vergadering.

Het nieuwe kabinet wil vanaf 2024 bezuinigen op de uitgaven van de jeugdzorg en dat wordt als zeer onwenselijk gezien door de VNG. Enige hoop is gevestigd op het positief uitvallen van het woonplaatsbeginsel waarbij gemeenten een vergoeding verkrijgen voor zorg die wordt verleend aan inwoners van andere gemeenten. Maar al te positief hierover is wethouder Pieter Teeninga niet.

Hij geeft aan al blij te zijn dat de hiervoor beschikbare gelden voldoende zijn om de te maken kosten te dekken. Overigens kan de Dr. Verschoorschool nog in ieder geval tot 1 augustus van dit jaar gebruik blijven maken van het Boschhuis. Dat biedt ook de ruimte voor een gesprek over een geschikte invulling van het pand dat onder voorwaarden is verkocht aan Karssen makelaars in Zwolle.

Mocht het Boschhuis in de toekomst als locatie komen te vervallen dan wordt spreiding over drie locaties overwogen of de plaatsing van tijdelijke units voor de lessen aan de leerlingen. De Verschoorschool verzorgt (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijs-behoeften, in de leeftijd van 4 jaar tot en met 16 jaar.

Deel dit artikel