ChristenUnie wil samenleven met de natuur. Foto: Miriam Plaggenborg

ChristenUnie wil samenleven met de natuur. Foto: Miriam Plaggenborg

NUNSPEET - De Gelderse Statenfractie van de ChristenUnie organiseerde samen met de lokale fractie een thema-avond in het bezoekerscentrum Nunspeet. Centraal het natuurbeleid, de toekomst van de landbouw en de wolf.

Gesproken werd over de natuur die onder druk staat. Volgens de ChristenUnie verdwijnen verschillende vogelsoorten. Daarom hebben grondeigenaren in overleg met de provincie gezocht naar rustgebieden.

De fracties spraken over de zorg voor de schepping en de impact voor bewoners van de dorpen. De lokale en provinciale fractie zet zich in voor lokale verantwoordelijkheid en lokaal beheer. Ze willen bewoners betrekken bij goed natuurbeheer. De partij vindt het belangrijk dat iedereen met goede voorzieningen de natuur in worden geleid, ook met het openbaar vervoer. Een veilige trein/bus verbinding en verkeersomgeving is daarvoor noodzakelijk.

Ook spraken ze over de impact van de wolf. Ongebreidelde uitbreiding van de wolvenpopulatie is volgens de partij geen optie. “Ook bij andere soorten, zoals de bever en de wasbeer, hebben we gezien dat zonder beheerplan men de problemen over zichzelf afroept”, schrijven ze. De CU pleit daarnaast voor beschermingsmaatregelen om aanvallen door de wolf te voorkomen en een eerlijke compensatie bij eventuele schade.

Kees Smit (raadslid CU Nunspeet): “We willen dat de natuur zoveel mogelijk toegankelijk blijft voor onze inwoners en voelen tegelijkertijd de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van onze natuur op langere termijn. Bij de plannen voor recreatiezonering hebben we gezien dat het cruciaal is om onze inwoners in een vroeg stadium te betrekken.”

Wouter Kamp (Statenlid CU Gelderland). “Het is vooral van belang dat we lokaal de inwoners, en vooral ook de boeren, betrekken bij natuurbeheer en plannen voor een toekomstbestendige agrarische sector.”

De provinciale en lokale fractie spraken aan het eind van de bijeenkomst uit elkaar nodig te hebben om te zorgen voor goed natuurbeheer en de toekomst van de landbouw. Juist door korte lijnen tussen landelijke, provinciale en plaatselijke politiek kunnen we een verschil maken.

Deel dit artikel