Gemeente investeert in welbevinden van jeugd in coronatijd. Foto: Pixabay

Gemeente investeert in welbevinden van jeugd in coronatijd. Foto: Pixabay

NUNSPEET - Als het aan de SGP ligt blijft Nunspeet de komende vier jaar focussen op kerntaken. “We hebben als gemeente op dit moment vrijwel geen financiële speelruimte. Alle mogelijkheden tot bezuinigen zijn al doorgevoerd en de bijdragen vanuit Den Haag worden steeds geringer. We hebben onze handen vol aan het overeind houden van het huidige voorzieningenniveau”, vertelt lijsttrekker Harm Jan Polinder.

De lijsttrekker vraagt politieke partijen hier eerlijk over te zijn. “Ik zie in verkiezingsprogramma’s allerlei wilde en dure plannen voorbij komen. Skeelerbanen, skateparken, beleeftuinen, multifunctionele sportparken, wildobservatiehutten en ga zo maar door. Ik schrik daar eerlijk gezegd wel van.” Door jarenlang verstandig beleid behoort onze gemeente nog steeds tot de tien procent van goedkoopste gemeenten in ons land.

“Lage lokale lasten, dat is goed voor burgers en bedrijven! Als je zulke beloftes doet, ga ik er vanuit dat je ze ook wilt gaan waarmaken. Dan moet de OZB straks zo’n beetje worden verdrievoudigd. Want de ruimte om al die plannen te financieren door middel van bezuinigingen op andere posten is er niet meer”, aldus Polinder.

Wat de SGP betreft moet de gemeente de focus leggen op haar kerntaken. “Wij maken ons er vast niet populair mee, maar het eerlijke verhaal is dat er geen ruimte is voor megalomane plannen. We moeten ons beperken tot basisvoorzieningen waaraan íedereen iets heeft. Zoals goede onderwijshuisvesting, het op peil houden van het wegenonderhoud, woningbouw naar behoefte, betere randvoorwaarden voor boeren en ondernemers en bijvoorbeeld de realisatie van een rotonde bij Halfweg. Ik hoop dat kiezers verder kijken dan mooie beloften en zich realiseren dat elke euro gemeenschapsgeld maar één keer uitgegeven kan worden. Een degelijk financieel bestuur is essentieel. Als SGP willen ons de komende jaren opnieuw inzetten voor zo’n solide financieel beleid", zo laat de partij weten.

Deel dit artikel