De droogte op veel plekken zichtbaar. Foto: Waterschap Vallei en Veluwe

De droogte op veel plekken zichtbaar. Foto: Waterschap Vallei en Veluwe

NUNSPEET - Door de extreem hoge temperaturen en de weinige regenval van de afgelopen periode is het ongekend droog in het beheergebied van Waterschap Vallei en Veluwe. Het waterschap roept op om het geldende onttrekkingsverbod na te leven. “Water is op dit moment schaars, het is overal kurkdroog. Ga daarom bewust om met je waterverbruik en wees er zuinig mee!”, zegt dijkgraaf Marijn Ornstein.

Om te voorkomen dat de natuur schade ondervindt, houdt het waterschap de waterstanden van de grote rivieren, kanalen, beken en sloten nauwlettend in de gaten. Het onttrekkingsverbod is op 18 mei dit jaar ingegaan voor onbepaalde tijd. Het is zeker onder de huidige extreme weersomstandigheden van groot belang dat het onttrekkingsverbod wordt nageleefd, zo meldt het waterschap. Handhavers zullen hier in de komende periode extra op toezien.

Om zoveel mogelijk water vast te houden zijn al vroeg in het voorjaar de peilen zo hoog mogelijk gezet. Zo werd na een natte februari al rekening gehouden met drogere maanden. Sinds april is het neerslagtekort uitzonderlijk laag. “Het tekort is nu het grootst in het oostelijk deel van ons gebied.”

Deel dit artikel